Ränteläget och omvärlden

Hur kan man som bostadsrättsförening tänka kring amortering och bindningstid för föreningens lån, räntestrategi mm. Vad gäller kopplat till placeringar?

Ökade räntor

Enligt de räntebesked som kommit från Riksbanken lämnar de styrräntan kvar på -0,25. De väljer även att gå försiktigt fram med tanken på den osäkerhet som råder i omvärlden. Att det kommer bli höjningar framöver är något vi kan vara säkra på. Därför är det viktigt att tänka på att föreningen fortsätter amortera på sina lån och att även ha en mix av lånen med bundna samt rörliga för att ha en bra blandning att kunna ta ställning till vid eventuella händelser i omvärlden.

Amortering = säkert sparande!

Att amortera på lånen är även ett säkert sparande, på så sätt sänks föreningens belåningsgrad och de finansiella medlen låses i fastigheten. Ytterligare ett alternativ till att spara pengar är att placera långsiktigt på ett bankkonto, detta är ett alternativ om pengarna ska användas inom en snar framtid till exempelvis underhållsåtgärder.

Ytterligare ett allternativ till långsiktigt sparande är att för de föreningar som inte är medlemsföreningar bli detta i Riksbyggen och även köpa andelar genom intresseföreningen. Detta kan ge möjlighet till en årlig andelsutdelning samtidigt som ni som bostadsrättsförening får möjlighet att påverka.