Guide till bra och engagerande styrelsemöten

Vår guide ger dig fem konkreta tips på hur du håller bra och engagerande styrelsemöten. Du får även svar på hur ofta man måste ha styrelsemöten.

1. Sätt gemensamma spelregler

Att sätta gemensamma spelregler det vill säga hur vi ska jobba tillsammans och vad vi förväntar oss av varandra är en viktig faktor för att få en väl fungerande styrelse och bra möten.

2. Bjud in alla att delta

Därför är det viktigt att redan i början av året säkerställa att alla ledamöter verkligen bjuds in att delta i samtalet och se till att diskussionen inte bara hålls inom en liten klick. När några känner sig utanför och när alla inte får samma information eller möjlighet att delta skapas motsättningar som lätt tar död på engagemanget. Lägg därför tid på att skapa ett klimat där alla ledamöter känner att de är delaktiga och att deras åsikter är viktiga och tas till vara. Då ökar motivationen att engagera sig och fatta kloka, genomtänkta beslut.

3. Planera och gör det tillgängligt

Årshjul och mötesplan för ett helt år är också viktigt. Det underlättar för alla att planera in styrelsemötena. Är mötena i en tillgänglig lokal? Finns möjligheten att delta via länk, video, Skype etc. eller måste alla vara fysiskt närvarande?

4. Värna om tiden

Tiden är viktig för oss alla därför ska vi värna om vår gemensamma tid. Att ha en start och sluttid är ett bra sätt för oss att bli mer effektiva på mötet och alla vet förutsättningarna för att hinna med något mer efter mötet.

5. Delegera arbetsuppgifter

Ett sätt att göra styrelsearbetet mer effektivt är att delegera ut uppgifter på andra medlemmar i föreningen. Alla kanske inte vill eller har förutsättningar att sitta i styrelsen, men de kanske kan engagera sig på annat sätt? Att delegera inom styrelsen är också bra då vi har olika intresseområden och lite olika möjlighet att engagera oss.

Hur ofta måste man ha styrelsemöte?

Måste vi ha styrelsemöte en gång i månaden, eller skulle vi kunna ha arbetsgruppsmöten varannan gång, och styrelsemöten varannan? 5 styrelsemöten om året brukar vara fullt tillräckligt för att ta adekvata beslut.