Vad är stadgar?

Handen på hjärtat, har du läst din bostadsrättsförenings stadgar? Vi går igenom begreppet stadgar så att du får koll på vad det är och vad de innebär.

Få koll på föreningens stadgar

De flesta kanske har hört ordet stadgar, och möjligen kan säga något om att det är en sorts allmänna regler eller så, men förmodligen inte mer än så. Du är inte ensam.

Det är alltför få som är insatta i och har tagit del av föreningens stadgar. Kanske är det först om något händer, exempelvis om en skada uppstår, som man börjar forska lite i vad som gäller och vem som ansvarar för vad.

Stadgeskolan

Det kan vara klokt att ha grundläggande koll på föreningens stadgar redan innan något händer. I en liten miniserie om tre delar får du lära dig mer om de olika delarna som ingår i begreppet stadgar. Texten utgår från hur Riksbyggens normalstadgar är uppbyggda.

Stadgeskolan del 1: Stadgarna styr verksamheten

Stadgeskolan del 2: Underhållsbestämmelser och förverkanderegler

Stadgeskolan del 3: Styrelse- och stämmoregler i Riksbyggens normalstadgar