Nya krav på fastigheter som förbrukar mycket energi

Snart införs nya krav för de byggnader som använder mest energi samt krav på debitering av tappvarmvatten.

Upplever ni att er fastighet förbrukar mycket energi?

Då kan ni riskera att krävas på installationen av individuell mätning och debitering av värme (IMD värme), men det finns också ett annan väg att gå, att genomföra åtgärder så att ni hamnar under gränsen och på köpet minskar era energikostnader.

IMD värme är oftast bara en smart åtgärd om föreningen består av småhus och i övriga fall är rekommendationen att ni som ligger över gränsnivåerna i tabellen nedan ser över er energianvändning och gör en plan för hur ni kan minska den. Det finns ofta goda möjligheter och vi på Riksbyggen hjälper er gärna. Eftersom kravet gäller retroaktivt från den 1 juli 2021 är det bra om ni påbörjar arbetet redan nu. Börja med att ta en titt på er energideklaration för att se hur ni ligger till. Det räcker om ni har en plan klar för åtgärderna för att slippa kravet på IMD värme.

From den 1 juli 2021 gäller kravet för dessa byggnader:

imd.png

Krav på debitering av tappvarmvatten

I samma lagstiftning finns också ett krav på debitering av varmvatten i samband med ombyggnation. Om ombyggnaden innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska det samtidigt införas individuell mätning och debitering av tappvarmvattnet. Det är ofta klokt beroende på förutsättningarna. Om det visar sig att ni redan ligger lågt i användningen av tappvarmvatten eller att de tekniska förutsättningarna inte är gynnsamma trots renovering kan man också påvisa olönsamheten och därmed omfattas man inte av kravet.

Ta gärna kontakt med er kundansvarig oss på Riksbyggen om ni vill ha hjälp med denna bedömning.

Boverket kommer under hösten, tillsammans med Energimyndigheten, att informera närmare om kraven och vad som gäller för undantag.

Läs studien om IMD varmvatten