Uppdatera uppgifter för Miljö- och energiansvarig

Har ni utsett miljö- och energiansvarig i föreningen innebär det att ni har lyft upp hållbarhetsfrågorna på agendan. Som stöd i hållbarhetsarbetet kan ni bland annat ta hjälp åtgärderna som lyfts fram i Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer som finns på Mitt Riksbyggen och Miljöskolan som finns tillgänglig på hemsidan.

Gå gärna in på Mitt Riksbyggen för att kontrollera att kontaktuppgifterna är korrekta, alternativt uppdatera dem. Detta underlättar kommunikationen till miljö- och energiansvariga då ni bland annat är mottagare av nyhetsbrev med Hållbarhetsfokus, info om tävlingen Årets Hållbarhetsförening mm. 

Vad gör en miljö- och energiansvarig?

Rollen som miljö- och energiansvarig kan utformas på många olika sätt. En bra start är att utse en arbetsgrupp som tillsammans arbetar med hållbarhetsfrågorna. Att summera föreningens status och tidigare genomförda åtgärder brukar vara en bra början, därefter kan man ta fram mål som med fördel kan mätas och följas upp.

Enkla hållbarhetsidéer

Bra hjälp på vägen har ni genom de enkla hållbarhetsidéerna som finns tillgängliga på Mitt Riksbyggen, vill ni ha en pärm med allt innehåll så går det att beställa den här! Genomförda åtgärder rapporteras in via Mitt Riksbyggen.

En annan uppgift för miljö- och energiansvarig kan vara att driva föreningens medverkan i tävlingen Årets Hållbarhetsförening. Tävlingen utgår från de olika åtgärderna som finns med i de enkla hållbarhetsidéerna och för varje idé föreningen genomför samla man poäng som gör att föreningen kvalificerar sig för tävlingen.