Nya sätt att utveckla nya bostäder

Befolkningen växer och vi har ett ständigt behov av nya bostäder. Hela 243 av landets 290 kommuner uppger att de har bostadsbrist idag och 196 spår att de fortfarande kommer ha ett underskott på bostäder om tre år, enligt Boverkets senaste Bostadsmarknadsenkät.

De senaste åren har Riksbyggen och andra aktörer byggt rekordmånga bostäder runt om i landet, men nyproduktionen är inte svaret på alla utmaningar. Det befintliga bostadsbeståndet behöver också anpassas efter de boendes behov, till exempel genom installation av hissar och smart förtätning.

Installation av hissar skapar trygghet för äldre

Många grupper har svårt att hitta en bostad anpassad efter sina behov, däribland äldre. Idag är 1,9 miljoner människor över 65 år och år 2030 beräknas den här gruppen uppgå till 2,4 miljoner. Det är en ökning med cirka 40 000 personer varje år.

Stora delar av flerfamiljshusen som byggdes under rekordåren på 1960-talet är trevåningshus utan hiss. Ungefär hälften av alla över 80 år bor idag i ett sådant bostadshus, i en mindre lägenhet utan hiss i trapphuset. 

Genom att bygga på höjden i dessa fastigheter så skapas fler bostäder i det befintliga beståndet. Det kan åstadkommas genom att ta vindar i anspråk eller att bygga på ett våningsplan. Det medför i sin tur att hissar kan installeras, vilket ökar möjligheten för äldre personer att bo kvar.

En sådan förändring är inte bara till nytta för äldre utan medför att även familjer med små barn och personer som är rörelsehindrade kan bo kvar. Förtätningen skapar i det här exemplet medel för bostadsrättsföreningen att installera hissar. 

Förtätning skapar fler boende till unga vuxna

Det finns även andra sätt att lyckas med förtätning genom att bygga fler bostäder i befintliga bostadsrättsföreningar, som exempel har några bostadsrättsföreningar byggt om källarplan till lägenheter, perfekta för unga vuxna som är på väg ut till sitt första boende. Det krävs många insatser för att hjälpa denna grupp. Idag bor 213 000* unga vuxna ofrivilligt kvar hemma hos sina föräldrar.

Alla lösningar som bidrar till att outnyttjade ytor i en bostadsrättsförening kommer till användning innebär, förutom att bidra till att fler får ett boende, också att föreningen får en intäkt framgent.

* Källa: Hyresgästföreningen 2017, Riksbyggen Bostaden är Lösningen.

Förtätningssuccé i Brf Umeåhus nr 11 

I suterrängplanet i Brf Umeåhus nr 11 fanns ett antal olika lokaler som knappt användes. Bostadsrättsföreningen gjorde slag i saken och i december 2017 inleddes arbetet med att bygga om lokalerna till åtta lägenheter i storlek 23-43 kvm. Det blev succé och på kort tid såldes samtliga lägenheter.

Tanken på att bygga de nya bostäderna startade med en diskussion i styrelsen kring hur man även i framtiden skulle kunna ha en stark ekonomi och låga avgifter. Förutom åtta nya lägenheter byggdes två nya tvättstugor och källargången renoverades. Tack vare att källaren är byggd i suterräng fick de nya lägenheterna jättefina uteplatser.

Och resultatet?

Budget för försäljningen av lägenheterna sattes till 11,8 miljoner kronor vilket överträffades med råge. De nya lägenheterna blev så fina att en av de boende i föreningen valde att köpa en av dessa och flytta ner några våningar.

Brf Umeåhus nr 11 har använt sig av Riksbyggens Ombyggnadsavtal för genomförandet av hela projektet. Det innebär att föreningen på förhand vet exakt vad ombyggnationen kommer att kosta.

Fler bostadsrättsföreningar skulle kunna göra som Brf Umeåhus nr 11, vilket är bra både för föreningen och samhället i stort då det tillförs nya bostäder utan att ny mark måste tas i anspråk.

Är du intresserad av att veta mer om förtätning och hur vi på Riksbyggen kan hjälpa till? Prata med din kundansvarige eller föreningssamordnaren i din region. Lycka till! 

Här kan du även läsa om fler exempel på lyckad förtätning!