Säkra laddplatser för elbilar

I och med att antalet elbilar ökar i Sverige blir det allt viktigare för föreningar att se över eldragningar för en trygg laddplats utan att det blir hutlöst dyrt.

Inventera befintliga eldragningar

I november 2018 fanns det 66799 laddbara bilar och 6211 publika laddpunkter i Sverige. De flesta som skaffar elbil förväntas att huvudsakligen ladda den hemma under de tider då bilen inte används. Bara för att det ibland funkar att stoppa in sladden i ett vanligt vägguttag och ladda utan att säkringen löser ut betyder inte att det är en elsäker lösning. Kablar och uttag är inte alltid dimensionerat för den långvarigt höga belastning det kan innebära att ladda en elbil och i värsta fall kan en brand orsakas. Det är därför viktigt att din förening inventerar befintliga eldragningar och ser över hur ni säkrast löser elbilsladdning när någon i föreningen införskaffat en elbil.

Tänk långsiktigt

Bra inledande steg är att inventera hur medlemmarna tror att de kommer att agera de närmaste fem åren gällande elbilsinköp. Då kan ni få en känsla om hur många laddplatser som kan komma att behövas. Låt någon kunnig inventera hur stor ledig kapacitet som finns samt hur kablar och uttag är dimensionerade. Tänk långsiktigt. Att ladda en bil är oftast inget problem, men när det blir fler bilar är det bra att även ha möjlighet till en smart styrning så att effekten räcker till alla bilar utan att det blir hutlöst dyrt. Om ni ändå behöver gräva på parkeringsplatsen – passa på att lägga tomrör för att förenkla installation av ytterligare laddplatser.

Tänk på att inte enbart ta betalt för de kWh som använts till laddning. Ofta kostar ett ökat effektuttag (större säkring) mer än elförbrukningen. Det är också därför de flesta rekommenderar långsamladdning hemma i första hand. Om någon behöver tanka snabbt kan hänvisning göras till en publik snabbladdare.

Tidigare fanns det möjlighet att söka stöd via Klimatklivet, men den nya budgeten har inte avsatt pengar för en fortsättning i dagsläget, dock är det osäkert vad den nya regeringen beslutar i frågan.