Det lönar sig med energiförvaltning

Med vår energiförvaltning kan er förening spara både i plånboken och på miljön.

I många fastigheter optimeras inte all den energi som förbrukas. Mycket av den uppvärmda inomhusluften skickas ut via ventilationer och ibland hamnar energin på fel ställen vilket gör att värmen mellan lägenheterna i en fastighet skiljer sig åt.

Med energiförvaltning hjälper vi er att behålla energin och värmen i huset med ett jämnt flöde mellan lägenheterna. På så sätt spar ni pengar och bidrar till en bättre miljö.

Hur går det till?

Analys - Vi börjar med att analysera och titta på fastighetens totala energianvändning.

Föreslå investering - Efter analysen föreslår vi energiinvesteringar som lönar sig på sikt. Det handlar ofta om:

 • Bättre ventilation
 • Effektivare energiproduktion (vanligtvis fjärrvärmeaggregatet eller värmepumpen)
 • Bättre isolering

Optimering - Vi hjälper er att kontinuerligt optimera och justera värmepumpar, fjärrvärmecentralen och ventilation.

Fördelarna med energiförvaltning

Fördelarna med energiförvaltning är många:

 • 10-15 % avkastning på insatt kapital
 • Minskat CO2-utsläpp
 • Minskat effektbehov
 • Bättre komfort och jämnare inomhusklimat

Riksbyggens energiförvaltning består av två delar

 1. Uppstartsfasen där vi utvecklar Energiplan, Energiinvesteringsplan, skriver långsiktigt avtal och sätter mål. Har ni nyligen utfört en Energideklaration eller Energikartläggning kan denna eventuellt användas. Har ni en energianvändning högre än 300 MWh per år kan ni få bidrag på upp till 50 000 kr till energikartläggning.
 2. Vi tar fram en energiinvesteringsplan som ni åtar er att finansiera. En löpande fas, där vi kontinuerligt arbetar med analys och optimering som leder till att det gemensamt överenskomna målet uppnås. Redovisning sker sedan kontinuerligt 2-4 ggr/år under hela avtalsperioden.

Ständig närvaro på plats och på distans

Vi har kontinuerlig koll på era system och energianvändning. Energiingenjören optimerar genom kontinuerlig analys av mätdata:

 • Temperatur utomhus
 • Temperaturer inomhus i varje lägenhet
 • Varningar vid avvikelser
 • Effektstyrning
 • Avancerade analysverktyg
 • Jämförelse med likvärdiga fastigheter

Läs mer om våra energitjänster