Dags att energideklarera: Här är de nya reglerna

Det är många fastighetsägare runt om i Sverige som förbereder sig på att energideklarera. Men mycket har hänt sedan 2006 när lagen om energideklaration trädde i kraft.

Miljö och hållbarhet går hand i hand med utvecklingen i samhället och det gäller även fastighetsbranschen. 2006 infördes lagen om energideklaration för byggnader för att förbättra energianvändning och främja ett bättre inomhusklimat. Riksbyggen välkomnade den nya lagen som innebär att alla fastighetsägare måste energideklarera med tio års mellanrum.

– Det tidigare regelverket för vem som kunde utföra energideklarationer har förbättrats. Nu måste allt arbete med att utföra en energideklaration genomföras av en Certifierad energiexpert. Dessutom måste man utföra besiktningen på plats i fastigheten. Det är jättebra eftersom detta medverkar till bättre kvalité på energideklarationerna, säger Göran Danling, processansvarig teknisk förvaltning och energi på Riksbyggen.

Sedan lagen trädde i kraft har Riksbyggen byggt upp en erfaren grupp av certifierade energiexperter som arbetar över hela landet. De tar fram genomarbetade energideklarationer för till exempel kommersiella fastigheter, offentliga byggnader och bostadshus. Det innebär bland annat planering av genomförandet, inventering av teknisk utrustning och sammanställning av relevant information. Samt registrera energideklarationen hos Boverket.

– Energideklarationen skall genomföras vart 10 år enligt lag men själva syftet med den är att stimulera fastighetsägaren att genomföra energibesparande åtgärder, säger Göran Danling.

Energideklarationen ska bland annat innehålla uppgifter om energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel, men även information om energiprestanda och om radonmätning är utförd eller inte.

– Men det finns ingen lag som säger att man måste genomföra de rekommendationer som står i energideklarationen, men vi hjälper gärna till och utför de åtgärder som behövs för att våra kunder ska spara både energi – och sänka sina omkostnader, säger Göran Danling.

Ett tips som han brukar ge till fastighetsägare är att installera temperaturmätare i alla rum för att de ska få en bättre överblick över energianvändningen och dessutom styra värmen smartare.

– Det är viktigt att ha koll på inomhustemperaturen för att kunna vida rätt åtgärder. När det gäller äldre fastigheter så bör man se över isoleringen på vinden. Extra isolering är en lönsam investering eftersom en stor del av värmen försvinner upp genom taket, säger Göran Danling och påminner alla bostadsägare att även lägga ett extra öga på varmvattenanvändningen.

– När man måste betala utifrån sin egen förbrukning då brukar användningen gå ner, säger han och betonar att det även är bra att mäta temperaturen på varmvattnet och se över rören för att minska risken för legionella.