Vad innebär det att vara medlem i Riksbyggen

Att vara medlem i Riksbyggen innebär bland annat kostnadsfria utbildningar, återbäring på tjänster och mycket mer.

Genom att bli medlem i Riksbyggen blir föreningen också delägare till företaget Riksbyggen genom andelar. Medlemskapet sker via den lokala Intresseföreningen som är Riksbyggens ägar- och intresseorganisation för bostadsrättsföreningar. Intresseföreningen samordnar bostadsrättsföreningarnas ägande och inflytande i Riksbyggen. Att vara medlem i Riksbyggen är ett lönsamt beslut för föreningen och de boende. Det innebär flera fördelar som följer med medlemskapet i Riksbyggen.

Att föreningen är medlem innebär

  • Utdelning på andelar.
  • Återbäring på köpta förvaltningstjänster.
  • En styrelserepresentant från Riksbyggen, som är sakkunnig när det gäller styrelsearbete.
  • Kostnadsfria eller förmånliga priser på olika utbildningar för styrelsen genom intresseföreningen.
  • Upphandling av avtal som sätter prispress på leverantörer, vilket leder till lägre kostnader för föreningen, till exempel lägre försäkringskostnader.
  • Möjlighet att påverka Riksbyggen i viktiga frågor som gäller förvaltning och bostadsbyggande.

Det är några av de fördelar som våra medlemsföreningar får genom ett medlemskap i kooperativa Riksbyggen.