Vad innebär det att vara medlem i Riksbyggen

Att vara medlem i Riksbyggen innebär bland annat kostnadsfria utbildningar, återbäring på tjänster och mycket mer!

Genom att bli medlem i Riksbyggen blir föreningen också delägarna till företaget Riksbyggen genom att köpa andelar. Intresseföreningen samordnar bostadsrättsföreningarnas ägande och inflytande i Riksbyggen. Medlemskapet sker via den lokala Intresseföreningen som är Riksbyggens ägar- och intresseorganisation för bostadsrättsföreningar. Att vara medlem i Riksbyggen är ett lönsamt beslut för era medlemmar. Det innebär också att ni får tillgång till flera andra mervärden som följer med medlemskapet i Riksbyggen.

Att vara medlem innebär

  • Utdelning på andelar.
  • Återbäring på köpta förvaltningstjänster.
  • En styrelseledamot från Riksbyggen som är sakkunnig när det gäller styrelsearbete.
  • Kostnadsfria eller förmånliga priser på olika utbildningar för styrelserna genom intresseföreningarna.
  • Upphandlingar av avtal som sätter prispress på leverantörer som innebär lägre kostnader för föreningen, exempelvis lägre försäkringskostnader.
  • Möjlighet att påverka Riksbyggen i viktiga frågor som gäller förvaltning och bostadsbyggande.

Detta är bara några av de fördelar som våra medlemmar får genom ett medlemskap i kooperativa Riksbyggen.