Återbruk i fokus när bostadsministern besökte Riksbyggens projekt Tranan i Kalmar 2022-06-17, kl 16:15

Återbruk i fokus när bostadsministern besökte Riksbyggens projekt Tranan i Kalmar

Bostadsminister Johan Danielsson besökte 17 juni Riksbyggens pågående projekt Tranan i Kalmar. Riksbyggen har rivit en före detta bilhall för att ge plats åt 180 nya bostäder. Under rivningsentreprenaden har Riksbyggen tagit hand om allt från parkettgolv till stålbalkar för återbruk. Ett arbete som tilldelat Riksbyggen Kalmar kommuns klimatpris.

– Det var väldigt roligt och givande att få möjligheten att diskutera återbruk i verkligheten direkt med bostadsministern, säger Malin Rönnerhag, projektledare på Riksbyggen.

Riksbyggen har en omfattande bostadsproduktion i Kalmar, med flera pågående och planerade projekt. Förutom projektet Tranan bygger Riksbyggen hyresrätter i Fredriksskans och Brf Nyponrosen, Snurrom och Brf Liljekonvaljen, Sandås, är exempel på två kommande bostadsrättsprojekt.

– Det är viktigt att vi kan bygga nya bostäder på ett mer hållbar sätt och därför passade vi på att lyfta Riksbyggens syn om klimatdeklarationer och vikten av gränsvärden för att få nå klimatneutralt byggande när vi hade bostadsministern på plats, säger Magnus Laneborg, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Sydost.

Riksbyggen fick Kalmar kommuns klimatpris
Riksbyggen Bostad Sydost fick 2021 Kalmar kommuns klimatpris. I samband att de sk Liljas-lokalerna rivs i projektet Tranan, har Riksbyggen sett till att material som WC-stolar, takarmaturer och köksinredning kan återanvändas.

Riksbyggen har i och med sitt arbete med cirkulär ekonomi tidigt gjort en återbruksinventering och därefter startat upp ett samarbete med Återbruket i Kalmar kommun. Återbruket har därefter monterat ut den inventarier som bedöms kunna få

ett nytt liv i någon annans verksamhet eller bostad, till exempel WC-stolar, handfat och köksinredning. Materialet har sedan tagits omhand av Återbruket, som i sin tur har sålt det vidare.

När de nya bostäderna kommer byggas räknar Riksbyggen med att kunna använda delar av den gamla byggnaden. Bland annat ledstänger och tegel samt kalksten från de tidigare innerväggarna

Om priset:
Kalmar kommun delar genom Vatten- och miljönämnden årligen ut ett externt klimatpris. Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, forskare, organisation eller företag verksamma i kommunen som geografiskt område.

Syftet med priset är att lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel. Tilldelningen av priset har också ett syfte att stimulera till att utveckla metoder och arbetssätt som förstärker arbetet på olika arenor inom samhället.

För mer information:
Magnus Laneborg, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Sydost, 048-05 78 31

Bilder