Riksbyggen vinner markanvisning för 45 bostadsrätter i Varberg 2019-09-05, kl 07:45

Riksbyggen vinner markanvisning för 45 bostadsrätter i Varberg

Riksbyggen har tillsammans med Fredblad arkitekter vunnit en markanvisning i Västerport, i Varbergs hamn. Hållbarhet kommer att genomsyra hela projektet som bland annat får gröna tak, solceller och stommen byggs med klimatsmart betong som Riksbyggen varit först med att använda. Byggstarten för de 45 bostadsrätterna beräknas kunna ske under slutet av 2020.

– På Riksbyggen är vi mycket glada och stolta över att få vara med och utveckla den nya stadsdelen Västerport i Varberg. Vi tar med oss Riksbyggens kunskaper inom hållbar stadsutveckling som inte bara omfattar själva husen utan lika mycket handlar om social och ekonomisk hållbarhet, säger Tommy Prissberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

Exempel på hållbarhetsåtgärder i projektet:Gröna tak – taken täcks av sedum och skapar hem för insekter.
Solceller - föreningen skapar sin egen fastighetsel.
Orangeri - placerat på taket för umgänge och odling.
Gemensam takterass – samlingspunkt för alla boende med havsutsikt.

Dagvattenhantering – regnvatten samlas upp i en bäck som bjuder in till lek.

Biodiversitet – en plats för djurliv med bikupa, fågelholk och fjärilsrabatt.
Växtzoner – ger skydd mot översvämningar.
Arbetsplatser – för att underlätta distansarbete. 
Klimatsmart betong – stommarna byggs av betong med mindre CO2-utsläpp som Riksbyggen varit med och tagit fram vid byggandet av Brf Viva i Göteborg. 

Förslaget innehåller 45 yteffektiva lägenheter som är optimerade utifrån det vardagliga livet. I stort sett alla lägenheter har balkong mot söder eller västläge för att kunna ta del av solljuset. Första inflyttning är beräknad att ske under 2022. Totalt ska 500 nya bostäder byggas i Västerport, som ligger centralt och alldeles vid kajen i Varberg.

För mer information:
Tommy Prissberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad, 033-20 25 61,
tommy.prissberg@riksbyggen.se

Valter Caspersson, projektledare Riksbyggen, 035-19 25 37,
Valter.caspersson@riksbyggen.se

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder