Mot en mer hållbar framtid

Vi har stora ambitioner och långsiktiga planer för att utveckla mer hållbara boendemiljöer, både under byggprocessen och när fastighetsförvaltningen tar över och de boende flyttar in.

Vi har byggt Årets Miljöbyggnad 2019

Vi menar att Brf Viva är landets mest innovativa och hållbara bostadsprojekt. Nyligen fick vi ännu ett kvitto på just det då huset utsetts till Årets miljöbyggnad 2019.

Ändå är vi långtifrån nöjda

Medan många andra vill göra ett stort intryck, är vår strävan att göra ett så litet avtryck på planeten som möjligt.

Vi bygger inte alltid högst eller vackrast, däremot bygger och förvaltar vi alltid med stor respekt för verkligheten – idag, imorgon och om hundra år.

Men det finns mycket kvar att göra i vår bransch, och vi måste alla hjälpas åt. Att rädda planeten är allas ansvar.

Riksbyggens hållbarhetsarbete riktar sig både till den egna verksamheten och till de drygt en halv miljon boende i fastigheter som Riksbyggen förvaltar.

Vi är miljöcertifierade

Riksbyggen är miljöcertifierade enligt ISO14001 vilket betyder att vi uppfyller alla legala grundkrav inom miljöområdet, både när vi utvecklar nya bostäder och i vår fastighetsförvaltning. Sedan 2012 ska all Riksbyggens nyproduktion i flerbostadshus med tre eller fler våningar certifieras enligt Miljöbyggnad och då uppnå minst nivå silver. (alla finns listade på Sweden Green Buildings Councilswebbplats).

Men vi är inte nöjda med det

Samtidigt är en certifiering inte tillräckligt för oss. Vi har ett genuint engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor i hela företaget och vi har bestämt oss för att ligga i framkant inom det här området. Utifrån vår grundprincip har vi formulerat våra hållbarhetslöften som vi sorterar allt vårt hållbarhetsarbete kring.

Bland övriga prioriterade områden kan nämnas våra hållbara inköp, vårt arbete med att fasa ut skadliga kemikalier och vår nya hållbarhetsambition vad gäller bilar, där vi satsar på att ha en fossilfri bilflotta med el- och gasdrivna service- och kontorsbilar till år 2030 eller tidigare. 

Här är några exempel på vad vi gör för en mer hållbar framtid

 

Vi är utsedda till branschens mest hållbara företag

När svenska företag får frågan vilket företag som är mest hållbart inom fastighetsbranschen blir svaret Riksbyggen. Det visar Sustainable Brand Index B2B för 2018, Nordens största studie om hållbarhet.

Vi ingår i MABO

MABO är en samverkansgrupp som verkar för miljöanpassad, välfungerande och kostnadseffektiv avfallshantering i flerbostadshus.Riksbyggen, SABO, Fastighetsägarna, HSB och Hyresgästföreningen Riksförbundet ingår i MABO. Riksbyggens representant i MABO heter Karolina Brick och är miljöchef här på Riksbyggen.Vill du komma i kontakt med Karolina kan du skicka ett mejl till karolina.brick@riksbyggen.se


Vår vision är minskad miljöpåverkan genom att verka för att:
  • sopberget minskar
  • ha ett miljöanpassat kretsloppssamhälle
  • stärka människors miljömedvetande
  • underlätta sorteringen av avfall

Fossilfritt Sverige

Genom att anta dessa tre utmaningar ställer sig Riksbyggen bakom regeringens initiativ: transportutmaningen, solutmaningen och klimatväxlingsutmaningen.

Färdplaner för framtiden

Riksbyggen har deltagit och ställer sig bakom arbetet med ta fram färdplanerna för ett fossilfritt Sverige inom betongbranschen samt bygg- och anläggningssektorn.

Solceller på alla hus

Solceller införs som standard i alla nya bostadsprojekt.

Installerade solceller

Miljöklassade hus

Alla hus med fler än två våningar byggs för att kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, i vissa fall även med Miljöbyggnad Guld.

Miljöbyggnad

Klimatsmart betong

Riksbyggen testar som första aktör en ny typ av betong med betydligt lägre klimatpåverkan i Brf Viva, Göteborg.

Unik betong

Unikt verktyg

Riksbyggen har utvecklat ett unikt hållbarhetsverktyg som används inför beslut vid samtliga projekt.

Hållbarhetsverktyget

Bostäder för unga

Riksbyggen provar nya modeller för att sänka trösklar för att unga ska komma in på bostadsmarknaden, till exempel genom ungdomsettor för 95 000 kronor i Brf Viva och Hyrköp i Brf Brandstationen.

Projekt StegEtt

Bygga om för framtiden

Genom Riksbyggens ombyggnadsavtal kan bostadsrättsföreningarna genomföra ombyggnader för minskad energianvändning, installation av solpaneler och nya klimatskal. Riksbyggens mål är att fördubbla ombyggnadsverksamheten.

Enkla hållbarhetsidéer

Med Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer får bostadsrättsföreningarna hjälp och inspiration att göra insatser för en minskad klimatpåverkan.

Hållbarhetsidéer - Mitt Riksbyggen

Fler bostäder på mindre yta

Riksbyggen arbetar aktivt för fler förtätningsprojekt vilket innebär att nya bostäder skapas utan att ny mark tas i anspråk, till exempel i Umeå och Linköping.

Ett unikt konstprojekt

Riksbyggen jobbar för social hållbarhet på flera olika sätt. Solar Egg till exempel föddes ur viljan att skapa ökad social hållbarhet genom samtal och stolthet i Kiruna kring samhällsomvandlingen.

Det här är Solar Egg

Hållbara städer

Riksbyggen är en av aktörerna bakom Masthuggskajen i Göteborg som blir det första stadsutvecklingsprojektet att tilldelas en Citylabcertifiering. En certifiering för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.

Masthuggskajen i Göteborg

Riksbyggens Miljöskola

Riksbyggens miljöskola finns öppen för alla på riksbyggen.se där boende får tips om hur de kan minska sin klimatpåverkan. Bland annat genom att minska energianvändningen i hushållet och ta hand om avfall så att det kan återanvändas rätt.

Vår Miljöskola

Hållbara transporter

Genom att utveckla nya mobilitetslösningar i våra nya bostäder underlättar vi för de boende att transportera sig på ett mer hållbart sätt.

Nya mobilitetslösningar