Om Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer. Vi är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.

Fakta om Riksbyggen

 • Riksbyggen har 60 kontor  över hela landet.
 • Sammantaget förvaltar vi över 200 000 bostadsrätter i över 4 400 bostadsrättsföreningar, varav drygt 1 700 är andelsägande föreningar.
 • Vi förvaltar mer än 100 000 hyreslägenheter runt om i Sverige.
 • Vi har även ett stort antal kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.
 • Vi har nära 2 500 anställda och tillsammans med våra kunder cirka 30 000 förtroendevalda (2022 års siffror)
om riksbyggen

Riksbyggen - Rum för hela livet

Lär känna Riksbyggen på tre minuter. Lyssna på vår vd Johanna Frelin, som berättar om vår mission att skapa attraktiva och hållbara bostäder för alla. Riksbyggen vill vara med och driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Både i det stora. Och i det lilla.

Våra kärnvärden

 • Långsiktighet
  Vi utvecklar hållbara boenden och tar alltid hänsyn till hur de påverkar helheten på lång sikt.
 • Trygghet
  Vi är pålitliga och finns alltid nära våra kunder och ägare.
 • Samverkan
  Vi samverkar aktivt med omgivande samhälle, och våra kunder och ägare påverkar verksamheten.
 • Nytänkande
  Vi uppmuntrar och initierar nya idéer och lösningar för utveckling av vår affär.

trad-karnvarden.jpg

För oss är vinst ett medel, inte ett mål

Vi är ett kooperativt företag. Kooperation betyder samarbete och kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa företagsformen är att företaget ägs av de som berörs av verksamheten, att det styrs demokratiskt och att vinsten går tillbaka till medlemmarna.

Det finns sju kooperativa principer som gäller som riktlinjer för kooperationen som helhet och för enskilda kooperativ för att omsätta sina värderingar i handlingar. I Sverige används vanligen den juridiska formen ekonomisk förening när man driver kooperativa företag.

Våra kunder är också våra ägare

Vad är ett kooperativt företag?

 • Demokratisk medlemskontroll. Medlemmarna styr verksamheten och deltar i beslutsfattandet.
 • Långsiktighet. Det är lättare för ett kooperativt företag att göra långsiktiga investeringar då vi inte behöver ta hänsyn till nästa kvartalsrapport.
 • Kundnära. Våra kunder är samtidigt våra ägare vilket leder till en nära och långsiktig samverkan.
 • Medlemsnytta i fokus. Målet är inte att maximera vinsten utan att skapa en bra verksamhet för våra medlemmar.
 • All vinst går tillbaka till medlemmarna. Kooperativa företag måste som alla företag vara lönsamma. Men all vår vinst går tillbaka till medlemmarna.
Upp