Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Hantering kring c/o-adressering

För ett tag sedan kom nya riktlinjer för hanteringen av c/o-adressering. Många använder sig av c/o när de bor på en tillfällig adress, till exempel som andrahandshyresgäst eller inneboende. Det är emellertid inte så c/o-adressuppgiften är tänkt att användas.

Förtydligande av adresseringsreglerna

En del av kvalitetsbristerna på den svenska postmarknaden kan enligt postoperatörerna härledas till felaktig adressering. När man har övergått till automatiserad postsortering (istället för manuell) blir det viktigare hur posten adresseras.

Därför har postoperatörerna tillsammans med Post- och telestyrelsen och Svensk adressändring sett ett behov av att förtydliga adresseringsreglerna, och i och med det även valt att strama upp användandet av c/o-adresser, allt för att posten ska hamna rätt. Det är egentligen inte några nya regler, men ett förtydligande av befintliga rekommendationer. Reglerna är inte lagar eller ett myndighetsbeslut, utan branschrekommendationer (som dock såväl Post- och telestyrelsen som Skatteverket förespråkar).

c/o-adresser ska användas av som inte kan ta hand om sin egen post

Vad gäller c/o-adresser är tanken alltså inte att de ska användas av den som är inneboende eller andrahandshyresgäst, utan enbart av den som själv inte är i stånd att ta hand om sin post. Det kan till exempel röra sig om personer med god man eller förvaltare, eller ett myndigt barn som ska ta hand om posten åt sina åldrande föräldrar. Om man är inneboende eller andrahandshyresgäst ska man istället se till att få sitt namn uppsatt på dörren.

Det har riktats en del kritik mot ovanstående förtydligande. Kritiken avser bland annat att det inte är så folk har använt c/o-adresser, och att förtydligandet inte har kommunicerats ordentligt till allmänheten. I dagsläget är det dock ovan riktlinjer som gäller, och Riksbyggen rekommenderar därför föreningar att följa dem, annars riskerar man att inte få sin post.

c/o-adresser ska inte användas av inneboende eller andrahandshyresgäst

De ”nya” c/o-reglerna torde heller inte leda till några större problem förutom i de fall då föreningen byter namn helt och hållet i port och dörr till andrahandshyresgästens namn (och alltså tar bort bostadsrättshavarens/förstahandshyresgästens namn). Är det så att föreningen av något skäl inte sätter upp namn på inneboende/andrahandshyresgäster i porten/dörren bör inte c/o-reglerna leda till problem. Alla problem går dessutom att undvika om den som är andrahandshyresgäst eller inneboende ser till att inte använda sig av ”c/o” i sin adress.

Exempel: Om Annika Andersson är andrahandshyresgäst hos Bertil Bengtsson kan hon se till att få sin post adresserad ”Annika Andersson Bertil Bengtsson”, utan att använda sig av c/o. Då kommer posten delas ut i Bertil Bengtssons brevlåda, och alltså hamna hos Annika. Skulle hon i stället använda sig av c/o skulle posten fortfarande hamna i Bengtssons brevlåda, så länge Bengtssons namn står på dörren. Om föreningen istället enbart anger Anderssons namn på dörren, och posten adresseras Annika Andersson c/o Bertil Bengtsson skulle breven hamna fel, eftersom adressen med c/o tolkas såsom att det är Bengtsson som ansvarar för Anderssons post. För att undvika detta bör andrahandshyresgäster inte använda sig av c/o överhuvudtaget.

Det är möjligt att sista ordet inte är sagt i denna fråga, men i dagsläget är det dessa branschrekommendationer som gäller och vi uppmuntrar därför föreningarna att följa dem. Detta även om vi kan förstå delar av den kritik som framförts, angående såväl bristen på kommunikation kring reglerna samt att de går mot hur allmänheten till stora delar har använt sig av c/o-begreppet.