A—Ö för hyresgäster

Allt du behöver veta när du bor i en hyresrätt.Tips, råd, rättigheter och skyldigheter för dig som är hyresgäst. Dygnet runt kan vi svara på dina frågor om hyresavier, ta emot felanmälan, svara på om det finns en ledig garageplats i ditt område och mycket annat, 0771-860 860. Du kan också vända dig till lokala fastighetsskötare med dina frågor eller kontakta oss via Mitt Riksbyggen och Facebook.

Adressändring

Adressändra i god tid innan du flyttar. Din adressändring gör du på adressändring.se. När du gör en adressändring måste du ha ditt lägenhetsnummer som består av fyra siffror. Lägenhetsnumret hittar du i ditt hyreskontrakt eller på din lägenhetsdörr.

Andrahandsuthyrning

Ska du studera eller arbeta på annan ort, flytta ihop med din partner på prov eller har annat godtagbart skäl? Då kan du få tillstånd att hyra ut din lägenhet i andra hand. Blankett för uthyrning i andra hand hittar du på Mitt Riksbyggen eller hos på ditt lokala Riksbyggenkontor. Du måste ange varför du vill hyra ut, hur länge och till vem.

Tänk på att det är du som har förstahandskontraktet och därmed är ansvarig för att hyran betalas och att det inte uppstår skador i lägenheten. Om du hyr ut i andra hand utan att Riksbyggen godkänt det kan du förlora ditt hyreskontrakt.

Du bör alltid skriva ett avtal med andrahandshyresgästen. I kontraktet, som du kan köpa på nätet eller i bokhandeln, bör du ange för vilken tid som avtalet gäller och vad som sker om hyresgästen missköter sig. Den som hyr i andra hand får inte överta hyreskontraktet.

Kom ihåg att ange var Riksbyggen kan nå dig. Vet du med dig att du kan vara svår att komma i kontakt med under tiden som du hyr ut din lägenhet ska du lämna en fullmakt till en person som har rätt att företräda dig som hyresgäst samt meddela Riksbyggen de uppgifterna.

Autogiro

Vill du betala din hyra genom autogiro måste du fylla i en blankett, medgivande om autogiro, och skicka till Riksbyggen. Kontakta kundtjänst på 0771- 860 860 så skickar de blanketten.

Genom att använda autogiro förs din hyra automatiskt från ditt konto till Riksbyggen varje månad. Tjänsten som är kostnadsfri innebär att du kan vara säker på att hyran alltid betalas i tid, förutsatt att du ser till att det finns pengar på kontot ett par dagar före förfallodagen. Att hyran blivit betald ser du på ditt kontoutdrag.

Avfall

I vissa av Riksbyggens bostadsområden finns källsorteringsrum. Det är där du slänger dina sopor till återvinning och hittar information om vilka sopor som kan återvinnas. De sopor som inte går att återvinna, restavfallet, ska du slänga i en väl försluten påse. Tänk på att den inte får innehålla farligt avfall, kemikalier, elektronik eller grovsopor. Dessa måste du transportera till en återvinningscentral eller återvinningsstation i din kommun. Det är viktigt både för miljön och av kostnadsskäl att du sorterar rätt.

Saknas källsorteringsrum i ditt område ska du lämna soporna på en återvinningscentral. Farligt avfall, elektronik samt grovsopor tar du till en återvinningsstation.

Information om det finns återvinningscentraler och återvinningsstationer hittar du på din kommuns hemsida.

Badrum

Du får inte borra eller göra andra hål i ytskiktet i badrummet. Vill du sätta upp något på väggarna måste du först prata med din bovärd. Det är för att undvika att det blir vattenskador i våtrummet. Duschdraperi är inte standard men du bör sätta upp ett som skydd mot vattnet. Välj en modell av draperistång som inte behöver skruvas fast i väggen, då är den lätt att ta med vid flytt och det blir inga skador på väggen.

Tänk på detta:

  • Det är ditt ansvar att hålla rent och rensa i avloppet till tvättstället samt i golvbrunnen så att det inte blir stopp.
  • Det är förbjudet att spola ned medicin, kemikalier, kattsand, dambindor, tops samt fett från stekpannor i toaletten.
  • Tänk på dina grannar. Undvik att duscha och tappa upp badvatten på tider när dina grannar kan störas av bruset i vattenledningarna.
  • Badrumsskåpet tillhör standardutrustningen i bostaden och ska lämnas kvar när du flyttar.

Balkong

Vill du hänga upp blomlådor på balkongen gör du det på insidan av balkongräcket. Paraboler fästs också på insidan av säkerhetsskäl. Grillning på balkongen är endast tillåten om du använder elgrill. Det är förbjudet att skaka mattor. Och tänk på att rökning på balkongen kan störa dina grannar.

Barnvagnar

Av säkerhetsskäl får du inte ställa barnvagnen i trapphuset eller entrén. Börjar det brinna måste utryckningspersonalen kunna komma fram. Men det är också av hänsyn till dina grannar och deras framkomlighet. I vissa hus finns det särskilda barnvagnsrum.

Besiktning

I samband med att du flyttar utför Riksbyggen två besiktningar, en förbesiktning samt en slut- och städbesiktning på själva flyttdagen. Detta görs för att vi ska kunna planera reparationer och underhåll och för att du ska få en möjlighet att rätta till eventuella brister och fel. Förbesiktningen vill vi utföra så snart som möjligt, helst inom två veckor efter din uppsägning. Ring kundtjänst 0771-860 860 för att boka besiktning.

Brand

Ring 112 om du upptäcker en brand eller annan fara.

Brandvarnare

Riksbyggen har satt upp brandvarnare i alla bostäder. Du måste med jämna mellanrum kontrollera att den fungerar, det vill säga att batteriet inte har tagit slut. Gör det lämpligen en gång i månaden. En brandvarnare är en billig livförsäkring. Riksbyggen ansvarar för att det sitter en i varje bostad och du som hyresgäst för att batteriet fungerar.

Bredband, TV och telefoni

Information om bredband/tv/telefoni hittar du i den separata information som du fick när du flyttade in i lägenheten. Du kan även kontakta ditt lokala Riksbyggenkontor.

Cyklar

Du får inte ställa din cykel i trapphuset eller på andra ställen där den kan hindra utrymning. Ställ cykeln inom- eller utomhus på de platser som Riksbyggen anvisat.

Direktbyte

Vill du byta lägenhet med en annan hyresgäst, ett så kallat direktbyte? Kontakta den lokala hyresadministratören via vår växel 0771-860 860.

Diskmaskin

Om du vill ha en diskmaskin i köket måste du få ett godkännande av Riksbyggen. Policyn är att godkänna sådana installationer där det är möjligt. Installationen måste utföras av en fackman, det gäller både el och VVS, och alla typer av maskiner: bänkdiskmaskiner, diskmaskiner på golv och inbyggda maskiner. Tar du bort ett skåp för att installera diskmaskin ska skåpet förvaras i ditt lägenhetsförråd.

Dörrar

Du får ta bort innerdörrarna i lägenheten förutsatt du sätter tillbaka dem när du flyttar. Tänk på att förvara dem så att de inte skadas.

E-faktura

Du kan betala din hyra till Riksbyggen via en elektronisk faktura, en så kallad e-faktura. Det är miljövänligt och du riskerar inte att missa att betala hyran i tid. Vill du betala din hyra genom e-faktura vänder du dig till din bank så hjälper de dig att komma igång.

El

I de flesta av Riksbyggens bostäder kan du som hyresgäst välja vilken elleverantör som är förmånligast för dig. Det är du som väljer och ingår avtal, samt även säger upp elavtal vid flytt.

I några bostadsområden har Riksbyggen individuell mätning av hushållselen. Kostnaden för elen ser du på din hyresavi. All el som levereras av Riksbyggen kommer från vindkraft och är miljövänlig och förnyelsebar.

Entré

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ställa upp entrédörrar och de ska hållas låsta på natten så att obehöriga inte kommer in. Det får dessutom inte stå cyklar, barnvagnar, möbler och annat i entréer, trapphus och loftgångar. Detta för att underlätta för städpersonal men också på grund av brandrisken och för att ambulans- och räddningspersonal ska kunna utföra sitt arbete.

Felanmälan

Anmäl fel och skador i din lägenhet och i gemensamma utrymmen till kundtjänst 0771-860 860, på Facebook eller direkt på Mitt Riksbyggen.

Flyttstädning

När du flyttar från en lägenhet måste du flyttstäda. Det innebär i stort sett att allt i lägenheten måste göras rent. 

Kom ihåg att tömma och göra rent i ditt förråd, garage och andra utrymmen som du hyrt. Om flyttstädningen inte utförts på ett godtagbart sätt kommer du som hyresgäst debiteras kostnaden för städning och eventuell borttransport av saker.

Fläkt

Du bör rengöra filtret i fläktkåpan över spisen en gång i månaden. Diska filtret i diskmaskin eller med diskmedel. Fläkten ovanför spisen är en del av ventilationssystemet och suger ut matos men också luft från badrummet. Tänk även på att rengöra ventilen i badrummet. Ett tips är att linda hushållspapper runt en matkniv och ta bort dammet i springan med den. OBS! Lossa inte på några skruvar på ventiler så att inställningarna ändras.

Fåglar

Du får inte mata fåglar från balkongen eller fönstret. Fågelmaten som faller till marken lockar till sig råttor och annan ohyra.

Förråd

Se till att ditt källar- eller vindsförråd är låsta och titta till förrådet regelbundet för att se att ingen har försökt bryta sig in. Du får inte förvara brandfarliga ämnen i ditt förråd. Gångar och trappor i källare och vind är utrymningsvägar och får inte belamras med saker.

Garage

Logga in på Mitt Riksbyggen om du vill hyra en garageplats. Garagen får inte användas som förråd eller som en plats att reparera bilen. Du får inte förvara brandfarliga vätskor eller gaser i garaget.

Grilla

Använder du elgrill är det tillåtet att grilla på balkongen, i övriga fall ska du grilla på en säker plats. Se till att röken från grillen inte stör din omgivning och tänk på brandrisken.

Grovsopor

Grovsopor ska du lämna till en återvinningscentral. Se din kommuns hemsida. Se även Avfall.

Hatthylla

Om du sätter upp en egen hatthylla ska du spara den ordinarie hyllan och montera upp den när du flyttar. Den ingår i bostadens standardutrustning.

Hemförsäkring

Du måste ha en hemförsäkring för att teckna ett hyresavtal med Riksbyggen. När du skriver på hyresavtalet ska du ta med dig bevis på att du har hemförsäkring. En hemförsäkring är mycket viktigt för dig som hyresgäst om det inträffar skador eller brott. Inträffar till exempel en stor vattenskada som medför att du tillfälligt måste flytta från din lägenhet är det din hemförsäkring som står för de kostnader du får för alternativt boende, förstörd egendom och annat.

Husdjur

Visa hänsyn och se till att ditt husdjur inte stör dina grannar. Ta inte med dig husdjuret till tvättstugan eller andra gemensamma utrymmen eftersom det finns många allergiker. Ditt husdjur får inte heller förorena sandlådor och andra platser där barnen leker.

Hyra

Hyran betalar du i förskott en månad i taget. Du kan också välja att få avin som e-faktura, det vill säga via internet. Ett smidigt sätt att se till att hyran är betald i tid är att betala via autogiro. Se även Autogiro och E-faktura. Betalar du inte i tid skickar Riksbyggen ett inkassokrav. Obetald hyra kan leda till uppsägning och vräkning.

Hyresavtal

Ett hyresavtal visar att du har rätt att bo i lägenheten och är en värdehandling. Ha gärna en kopia hemma på avtalet. Låser du dig till exempel ute och behöver en låssmed måste du kunna bevisa att det är du som bor i lägenheten. Förvara originalet som ett värdepapper.

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningenär en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. De arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

Hyreslagen

Hyreslagen är en lag som reglerar förhållandet mellan den som hyr ut och den hyrande, ibland omnämns den i samband med lägenhetsuthyrning. Hyreslagen ingår i Jordabalken, kapitel 12.

Hyresnämnden

Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. Nämnden fattar beslut i vissa frågor, till exempel rätten att hyra ut en lägenhet i andra hand.

Hållbarhetsarbete

Riksbyggen är ett hållbart företag som genom långsiktighet, trygghet och samverkan skapar hållbara boendemiljöer. Grunden för det, och som visar hur Riksbyggen ska arbeta och ligga i framkant är vårt hållbarhetsarbete.

Individuell mätning av el/varmvatten

Riksbyggen har individuell mätning av el i vissa bostadsområden. Den el som Riksbyggen levererar är förnyelsebar och debiteras på hyresavin. Har du individuell mätning där du bor kan du inte välja elleverantör.

Källsortering

Som hyresgäst i Riksbyggen ska du källsortera dina sopor i de fraktioner som finns i just ditt område. Följande sortering gäller generellt: pappersförpackningar och wellpapp, metall, glödlampor, tidningar, ofärgat och färgat glas, hårdplast samt batterier. Saknas något kärl i ditt område lämnar du de soporna på en av kommunens återvinningsstationer

Grovsopor ska lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler. Information om var dessa ligger hittar du på din kommuns hemsida.

Lås och nycklar

Till din lägenhet hör tre nycklar. Nycklarna kvitterar du ut i samband med att du skriver på hyresavtalet. Behöver du fler kan du köpa dem genom Riksbyggen. Det är förbjudet att göra egna kopior.

Att byta lås är dyrt så var rädd om dina nycklar. Har du förlorat nycklar och dessutom råkar ut för inbrott kan det leda till problem med hemförsäkringen.

Kontakta kundtjänst 0771-860 860 om du låser dig ute.

Har du eget extralås på dörren och får problem måste du vända dig till en låssmed. Riksbyggen har inte möjlighet att hjälpa dig.

För att sätta in sjutillhållarlås i ytterdörren ska du ha tillstånd av Riksbyggen. Du måste då lämna alla nycklar till nästa hyresgäst. Om du gjort en felanmälan och en fastighetsskötare ska gå in i din lägenhet måste du lämna sjutillhållarlåset öppet.

Matavfall

Närmare hälften av det som du slänger i soptunnan är matavfall. Genom att sortera matresterna kan man ta vara på både energin och näringen i maten. Matavfallet blir till biogas och biogödsel. Biogas kan användas till fordonsbränsle och biogödsel kan ersätta konstgödsel i lantbruket.

Vissa kommuner har i dagsläget inte möjlighet till sortering av matavfallet.

Mitt Riksbyggen

Mitt Riksbyggen kan du se våra hyresrätter. Välj ort för att se lediga hyresrätter. Som inloggad kan du se dina uppgifter, intresseanmälningar och erbjudanden. På Mitt Riksbyggen kan du skicka en felanmälan, få tillgång till blanketter och få tips och råd om ditt boende.

Ohyra

Du som hyresgäst är enligt Hyreslagen skyldig att så snart som du upptäcker ohyra eller skadedjur i lägenheten anmäla detta till hyresvärden. Kontakta Riksbyggen 0771-860 860 om du upptäcker ohyra eller skadedjur i din lägenhet. Det är viktigt att du gör det omedelbart så att ohyran inte sprider sig.

Parabol

Vill du sätta upp en parabol ska du kontakta ditt lokala Riksbyggenkontor och skriva ett avtal med Riksbyggen. Det är inte tillåtet att själv montera en parabol utan tillstånd från hyresvärden.

Parkeringsplats

Logga in på Mitt Riksbyggen eller kontakta kundtjänst 0771-86 860 om du vill hyra en parkeringsplats. Det är du själv som ansvarar för snöröjningen närmast bilen där plogbilen inte kommer åt.

Persienner

Du som hyresgäst äger och sköter underhåll av persiennerna i lägenheten. Om du sätter upp nya persienner ska de monteras på ett fackmannamässigt sätt. Om du själv äger dina persienner får du ta med dig dem när du flyttar. Tänk på att återställa eventuella skador. Du kan även komma överens med den nya hyresgästen om att de tar över persiennerna.

Rengöringsmedel

Med rätt städutrustning behövs sällan kemikalier. En duk eller mopp av mikrofiber tar bort smuts och bakterier med enbart vatten och det fungerar för de flesta ytor: golv, diskbänk, fönster med mera. Behöver du använda rengöringsmedel välj miljömärkta och milda medel och överdosera inte. Produkter märkta med Bra Miljöval eller Svanen innehåller inte hälsofarliga ämnen och är nedbrytbara.

Tänk på att rengöringsmedlen ska vara anpassade till det du vill rengöra. Starka rengöringsmedel är ofta skadliga för miljön och kan dessutom orsaka skada på ytor i hemmet och då kan du bli ersättningsskyldig.

Renovera

Här hittar du svaren på vad du får renovera i en hyresrätt.

Rökning

Riksbyggen vill inte att du röker i lägenheten. Om du ändå röker i lägenheten kan det innebära att du får betala för det merarbete som orsakats på grund av rökning. Besiktning görs i samband med avflyttning eller renovering. Visa hänsyn till din omgivning om du röker på balkongen. Det är förbjudet att röka i tvättstugan, trapphuset och andra gemensamma utrymmen.

Slitage

I samband med underhåll av lägenheten eller när du flyttar görs en besiktning av bostaden för att se i vilket skick den är. Ett normalt slitage hör till men bedöms skadorna som stora kan du bli ersättningsskyldig.

Störningar

Om du blir störd av dina grannar försök att i första hand prata med den som stör. Om det känns obehagligt tveka inte att kontakta Riksbyggens kundtjänst som har dygnet runt-service, 0771-860 860, så får du hjälp att kontakta störningsjouren på din ort. Numret till störningsjouren finns också på informationstavlan i trapphuset.

Generellt gäller att det ska var tyst och lugnt i huset mellan klockan 22.00 och 06.00. Men visst får man ha fest någon gång. Tala om det för dina grannar några dagar i förväg och visa hänsyn.

Tittöga

Ett tittöga i ytterdörren är inte standard i Riksbyggens bostäder. Vill du sätta in ett tittöga ska du kontakta Riksbyggen, om du får tillåtelse eller inte har att göra med vilken typ av ytterdörr du har. När du flyttar ska tittögat lämnas kvar och du får inte ersättning för dina kostnader.

Trapphus

Trapphuset får inte belamras med cyklar, barnvagnar, rullatorer och annat som gör det svårare för ambulans- och räddningspersonal att komma fram. Trapphuset är en utrymningsväg. Börjar det dessutom brinna i föremål som står i trapphuset sprider sig röken och elden i huset. Att trapphuset ska vara tomt på saker är för allas trivsel och så att städpersonalen kan utföra sitt arbete.

Tvättmaskin

Vill du ha tvättmaskin i lägenheten måste du anlita en fackman för att koppla in VVS och el. Prata med ditt lokala Riksbyggenkontor. Du kan bli ersättningsskyldig om det uppstår skador och du inte anlitat en yrkesman. Tvätta inte mellan 22.00 och 06.00 eftersom vibrationerna från centrifugering kan störa.

Tvättstuga

I tvättstugan hittar du de regler som gäller för att boka och använda tvättstugan. Vet du inte hur den fungerar kan din bovärd hjälpa dig. Tänk på att lämna tvättstugan i välstädat och gott skick efter dig.

Underhåll

Riksbyggens bostäder underhålls efter behov, normalt med ett intervall om 12—14 år gällande ytskikt på väggar och 18—20 år gällande ytskikt på golv. Keramiska ytskikt i badrum har länge underhållsintervall, normalt 40—50 år. Har du frågor kring underhåll av din lägenhet kontakta ditt lokala Riksbyggenkontor 0771-860 860.

Uppsägning

Vill du säga upp ditt hyresavtal ska det ske skriftligen till Riksbyggens lokalkontor. Är ni flera personer som står på avtalet måste samtliga skriva under uppsägningen.

Uppsägningstiden är tre månader från närmaste månadsskifte efter det att Riksbyggen fått uppsägningen.

Uteplats

Har du en lägenhet med uteplats är du ansvarig för att den sköts och underhålls så att den är trivsam för både dig och grannarna. Barnen får gärna ha en plaskdamm på uteplatsen men det är av säkerhetsskäl inte tillåtet med en större badbassäng eller badpool.

Ventilation

Det är viktigt att du inte sätter igen eller ändrar inställningar på luftventilerna i lägenheten. Det är oberoende på vilken typ av ventilation bostaden har: självdrag, frånluft eller till- och frånluft.

Du måste själv hålla rent i frånluftsventiler i toaletter och badrum. Dammet tar du bort genom att torka springan med en matkniv som du lindat hushållspapper runt.

Visa hänsyn

Som hyresgäst ska du alltid visa hänsyn till dina grannar genom ordning, reda och sundhet. Tänk på grannarna när du lyssnar på musik eller spelar instrument. Bastoner och vibrationer hörs genom stora delar av huset. Även högt ljud från tv och radio kan störa. Mellan klockan 22.00 och 06.00 ska det vara tyst i huset.

Vräkning

Riksbyggen kan tvingas säga upp en hyresgäst. Anledningar kan vara obetald hyra, vanvård, missbruk eller störningar och sker i enlighet med gällande hyreslag. Innan uppsägning sker skickas ett brev till hyresgästen med begäran om rättelse, det vill säga hyresgästen uppmanas att vidta åtgärder för att åtgärda problemet.

Värme

Riksbyggens mål är det ska vara 21°C i lägenheten(+/-0,5°C).