Var sparsam med vattnet

Vatten är en av våra viktigaste resurser och tillgången till rent vatten påverkas av klimatförändringar, torka, översvämningar, föroreningar mm. Grundvattennivåerna är just nu nära det normala i stora delar av Sverige men detta innebär inte att vi inte behöver fundera på hur vi kan spara in på vattnet. Här nedanför får du tips och hur du kan vidta åtgärder och spara på vattnet.

Vad är grundvatten?

Grundvatten är den nederbörd som inte tas upp av växter eller avdunstar utan som sippra ned och fyller ut berggrundens och markens sprickor och tomrum. Grundvattennivåerna fylls på av regn och smält snö som rinner ner i marken och lagras i grundvattnet, detta sker främst under höst och vinter. Små grundvattenmagasin gynnas eventuellt av några dagars regn.

Grundvattennivåer i Sverige vecka 24 - 2021

    grundvatten v24 2021.JPG

De små grundvattenmagasinen har mestadels normala nivåer för årstiden. I delar av Gävleborgs län, vissa delar av södra Götaland och på Gotland är nivåerna under de normala. I nordvästra Götaland är nivåerna över eller mycket över de normala. 

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av södra och östra Götaland samt i östra Svealand. I större delen av Norrland och i delar av västra Svealand och nordvästra Götaland är grundvattennivåerna över eller mycket över de normala

Tips på hur du kan spara vatten

 • Samla regnvatten i tunnor eller damm och använd för bevattning av växter och odlingar i trädgården. Det vattnet är dessutom syrerikare än kranvatten.
 • Vattna med vattenkanna. En vattenslang kan förbruka upp till 1000 liter vatten per timme. Om du behöver vattna med dricksvatten är vattenkanna att föredra.
 • Laga onödiga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett. Står kranen och droppar ett helt år slösar du nästan 9 000 liter vatten.
 • Duscha kort tid istället för att bada.  Stäng av duschen när du masserar in schampo och balsam i håret.
 • Installera snålspolande kranar och duschmunstycken. Med snålspolande duschhandtag kan du halvera vattenmängden och kostnaden för uppvärmning av varmvatten. 
 • Installera snålspolande toaletter.
 • Har du en äldre toalettstol? Lägg en tegelsten eller två i vattentanken så går det åt mindre vatten vid spolning.
 • Fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör dem. Använd kortprogram.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskpropp eller balja. Skölj i kallt vatten.
 • Tvätta effektivt och kör endast fulla maskiner. Då sparar du storma mängder vatten, särskilt om din tvättmaskin inte är vattensmart.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna. Använd gärna en tandborstmugg.
 • Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.
 • Det går åt en del vatten till att skölja förpackningar som ska återvinnas – till exempel yoghurtpaket. Om du diskar för hand; använd diskvattnet som blir över för att skölja ur förpackningar. Du kan också klippa upp kladdiga förpackningar och torka ur med ett torkpapper/hushållspapper i stället för att skölja med vatten.
 • Du som använder vatten på jobbet: diskutera hur ni kan använda vattnet smart på arbetsplatsen.

Läs fler hållbara tips.