Uppsamling av regnvatten för bevattning

Hur vattnar ni era växter/odlingar? Istället för att använda dricksvatten, så kan ni samla upp regnvattnet och använda det för att bevattna planteringar/odlingar. Vattnet som regnar ned är perfekt att ta tillvara. Bra både för växter och en hållbar framtid

Genom att samla upp regnvatten sparar vi på dricksvatten som är en av våra viktigaste resurser som vi behöver hushålla med. Dessutom är regnvatten gratis och kalkfattigt vilket gynnar många växter. Samtidigt avlastar vi dagvattensystemen som omhändertar regnvatten och smältvatten.

I dagens tätbebyggda samhälle har vi mycket hårdgjorda ytor och hög belastning på dagvattensystemen, vilket leder till att dessa inte räcker till för att hantera den mest intensiva nederbörden. Under vår- och sommarhalvåret brukar även många kommuner införa vattenbesparande åtgärder som till exempel bevattningsförbud då grundvattennivåerna varit under det normala på många håll i landet. Då kan det uppsamlade regnvattnet vara en bra tillgång för växter och odlingar.

Inte svårt att samla upp regnvatten

Det är inte svårt att samla upp regnvatten och det finns många sätt för detta. Det lättaste är att sätta ut en tunna eller uppsamlingskärl vid husets stuprör och se till att uppsamlingskärlen hålls rena och att stuprör och rännor inte är igensatta.

För att underlätta tömningen av större uppsamlingskärl se till att placera dessa lite högre, så att det får plats en vattenkanna under. Det är också bra att installera en tapp eller en anordning för anslutningsbar vattenslang. Idag finns det tunnor med både lock, anslutningsrör och fot att köpa i flera av de större trädgårdsbutikerna. Många av dessa ska enligt tillverkaren behöva ta in på vintern, men fråga gärna en extra gång.

Håll regnvattnet fräscht

Regnvatten kan bli dåligt om det står för länge, det bildas alger när det står under en period. Se därför till att uppsamlingskärlen töms då och då samt tvättas rena med jämna mellanrum.

För att undvika löv och smuts och skydda djur från att drunkna samt förhindra insekter att invadera vattnet kan en enklare övertäckning som till exempel ett lock vara bra. Ett nät med små maskor räcker också, tänk på att det ska vara smidigt att ta av och på.

Smartare att vattna med regnvatten

Att vattna med regnvatten är smartare då det sparar på dricksvatten samt för att det inte innehåller någon kalk. Dricksvatten på många delar i landet innehåller mycket kalk som många blommor och växter inte gillar.

Växter som mår gott av regnvatten

 • Alsippa
 • Brunfelsia
 • Gardenia
 • Gentiana
 • Hibiskus
 • Hortensia
 • Kalmia
 • Kamelia
 • Kattsvans
 • Kornell
 • Ljung
 • Mosslummer
 • Parasollsäv
 • Rhododendron
 • Silverkalla
 • Weddpalm
Tips på vägen
 • Se till att uppsamlingskärl är rena och att stuprör och rännor inte är igensatta.
 • Töm av uppsamlingskärlen innan de svämmar över.
 • Se till att uppsamlingskärlen inte är en fara för barn eller djur. Se till att kärlen inte kan välta genom att förankra dem väl, samt att någon form av övertäckning, till exempel nät eller lock finns för att förhindra att någon kan trilla i (ramla ned).
 • Det finns mer avancerade system att installera för uppsamling av regnvatten som till exempel regnvattentankar som grävs ned eller att anlägga en damm.

Läs mer om vår tjänst Utemiljö