Plantera för dina sommargäster

Att plantera växter som blommar hela sommarsäsongen är förstås vackert att titta på. Men blommorna bidrar även till att alla pollinatörer får mat från vår till höst. I den allt tätare staden blir det ännu viktigare att skapa goda livsmiljöer för pollinatörer. Bin, humlor och fjärilar kan hitta boplatser och föda i våra planteringar.

Pollinering och fröspridning

Idag ser vi en minskning av pollinerande insekter så som bin och humlor i Sverige, men även i resten av världen. Det beror till stor del på att det är brist på föda och boplatser för våra pollinatörer. Dagens jordbrukslandskap med bland annat intensivare odling och en högre användning av gödsel och bekämpningsmedel har lett till att många pollinerande insekter som vilda bin och humlor har trängts bort från sina naturliga habitat.

Bra pollinering betyder bra skörd

Pollinering är en förutsättning för världens livsmedelsproduktion. En majoritet av alla grödor får både bättre kvalitet och ger större skördar om de fått hjälp av insekter med sin pollinering. I det svenska jordbruket odlas främst spannmål som är vindpollinerat, men forskning visar till exempel att rapskörden blir 10 procent högre när honungsbin pollinerar blommorna direkt. Även grödor som raps, åkerböna och klöverfrörvall, samt trädgårdsodlingar med frukt och bär (som jordgubbar, hallon, äpplen och päron) har ett behov av att bli pollinerade av insekter för att ge skörd.

Öka antalet blommor och växter i staden

Genom en varierad växtlighet som blommar vid olika tidpunkter under hela sommarsäsongen hjälper vi pollinatörer att hitta mat. Inslag av olika växtarter är bra eftersom det också lockar till sig olika arter av pollinerande insekter, något som sin tur är bra för våra odlingar då frukt och frösättning blir bättre om blommorna besöks av flera olika insektssorter. Särskilt viktigt är det att det finns växter som blommar tidigt på våren då det under denna period är störts brist på föda för insekterna.

Blommar på våren

 

 

 • Hassel
 • Hägg
 • Kastanj
 • Krokus
 • Körsbär
 • Lönn
 • Plommon
 • Pärlhyacint
 • Scilla
 • Sälg
 • Tussilago
 • Äpplen

Blommar på sommaren

 

 

 • Björnbär
 • Grönkål
 • Gurkört
 • Hallon
 • Hjärtstilla
 • Krusbär
 • Kungsmynta
 • Lavendel
 • Lind
 • Purjolök
 • Rädisa
 • Salvia

Blommar på hösten

 

 

 • Citronmeliss
 • Höstaster
 • Höstrudbeckia
 • Kärleksört
 • Ljung
 • Malva
 • Prydnadskål
 • Spireabuske
 • Stockros

Tips på vägen

 • Det gäller att starta i god tid på våren, så planera tidigt vilka växter du vill plantera. En del växter kan köpas som plantor medan andra ska frösås eller till och med förodlas.
 • Ta reda på vilka växter du tycker om och vilka som attraherar olika pollinerare. Se till att du får en bra spridning på blomning i trädgården.
 • Skapa goda livsmiljöer för insekterna genom att lägga ut ved, skapa vindskydd och ge tillgång till vatten.
 • Spara en bit av gräsmattan som du inte klipper utan som får växa fritt. Här kommer bland annat blommor rika på nektar som vitklöver och maskrosor att trivas.
 • Sätt upp insektshotell i trädgården.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!