Anlägg gröna tak

Gröna tak är ett samlingsnamn på olika taklösningar av organiskt material. Det kan vara allt från sedum till fullvärdiga trädgårdar med buskar, träd och gröna sällskapsytor.

Gröna tak har många fördelar jämfört med traditionella tak. De tar till exempel hand om dagvattnet så att vattnet fördröjs och inte överbelastar dagvattensystem. De förbättrar också mikroklimatet, kontrollerar luftfuktigheten och renar luften från damm och andra skadliga partiklar.

Det finns ett stort urval av gröna tak som passar de flesta behov. Enklast är att anlägga ett sedumtak. Det är ett tak som är motståndskraftigt för väder och vind och kräver begränsat med underhåll och skötsel. 

På större byggnader kan man anlägga mer trädgårdslika miljöer på tak där människor kan vara och umgås. Här kan gräsmattor, rabatter, buskage och till och med träd anläggas och fungera som ett fullvärdigt alternativ till en trädgård på marken.

Oavsett vilken lösning ni fastnar för, säkerställ att arbetet utförs professionellt så att ni får ett hållbart tak med önskvärda effekter.

Fördelar med gröna tak

  • Ger nya möjligheter för flora och fauna.
  • Tar hand om och fördröjer nederbörd.
  • Utjämnar temperaturskiftningar och bidrar till ökad luftfuktighet.
  • Reducerar mängden damm och skadliga partiklar i luften.
  • Tar upp CO2 och avger syre genom fotosyntesen.
  • Kan isolera mot kyla.
  • Verkar bullerdämpande, inne såväl som ute.
  • Är vackra att se på.
  • Ökar ofta värdet på fastigheten utan att ta yta i anspråk.

Gröna tak är vackra att titta på. De kan därför passa på låga byggnader som ses inifrån lägenheterna så som miljöhus och cykelförråd.

Läs om Ombyggnad och underhåll av fastigheter