Vill ni anlägga odlingslotter?

Stadsnära odling är en samhällstrend som växer både i Sverige och i andra länder. Fler och fler bostadsrättsföreningar har gemensamma odlingslotter för medlemmar som vill odla själva. Att odla egna grönsaker är både ekologiskt, ekonomiskt och roligt.

För att skapa utrymmen för odling kan föreningen antingen avsätta en yta där ni kan odla direkt på marken, så kallat friland. Eller så kan ni anlägga odlingslotter genom att placera ut pallkragar.

Pallkragar är träramar som placeras på marken. Ni kan ha enkla pallkragar eller ställa dem ovanpå varandra för att få djupare odlingslotter. Lådorna fylls med jord som ni sen kan odla i. Det bästa är om de ställs direkt på marken, då kan markens organismer ta sig upp. Men pallkragar passar även bra på takterrasser eller annat ställe där ni inte kan eller vill odla direkt på marken.

Odlingslotter kräver skötsel och tid, därför är det bra att undersöka intresset bland de boende och utse någon som kan ansvara för verksamheten.

För att anlägga nya odlingslotter på föreningens mark behöver ett beslut fattas på föreningsstämman och i vissa fall krävs även hyresnämndens godkännande. Kontakta Riksbyggen för att höra efter vad som gäller i ert fall.

Tips vid uppstart av odlingslotter

  • Starta en studiecirkel eller trädgårdsgrupp.
  • Tänk över var det är bäst att placera odlingslotterna. Bostadsområdets utkant kan till exempel vara en bra plats. Om lotterna inte får plats på föreningens mark kan ni fråga kommunen om ni får låna deras yta att odla på.
  • Se till att det finns möjlighet till avfallshantering, kompost och bevattning.
  • Se också till att ni är överens om hur lotterna ska utformas, vilka ytor som ska användas och vad som ingår i skötselpersonalens uppgifter. Glöm inte att stämma av dessa punkter med dem som ska sköta odlingslotterna.
  • Skriv skötselavtal på odlingslotterna med dem som nyttjar dem. Här bör ni ha med information om vem som ansvarar för vad.
  • Upprätta en karta som visar vem som ansvarar för vilken lott.