Jättepotential till minskad klimatpåverkan med energiförvaltning

Upp till 1 000 000 MWh skulle kunna sparas om alla Riksbyggens drygt 4 000 bostadsrättsföreningar började använda energiförvaltning. Det motsvarar ungefär lika mycket energi som alla flerbostadshus i Uppsala län använder på ett år.

Regeringen vill dessutom se fler energiåtgärder i flerbostadshus och har skickat ett förslag på remiss om ett nytt energieffektiviseringsstöd.

– Riksbyggen satsar stort på att underlätta för bostadsrättsföreningar att både minska sin klimatpåverkan och sina kostnader, detta är en win-win. Om vi i Sverige ska nå de klimatmål som satts upp måste det befintliga bostadsbeståndet minska sin klimatpåverkan. Och över en miljon bostäder består av bostadsrätter, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Mari-Louise_900.jpg

Under de senaste 15 månaderna har Riksbyggen utbildat cirka 500 medarbetare över hela landet i tjänsten Energiförvaltning. Riksbyggens tjänst Energiförvaltning består av tre delar, energiutredning, energiförvaltning och genomförande av energiinvesteringar.

– Energiutredningen ger kunden ett gediget beslutsunderlag på fastighetens energistatus och vilka investeringar som är lämpliga att genomföra. Den innehåller även en 5-årsbudget, berättar Göran Danling, affärsutvecklare energitjänster på Riksbyggen. Den visar hur dessa investeringar påverkar kundens resultat- och balansräkning i positiv riktning.

Energianvändningen minskar med mellan 20-50 procent
Tjänsten energiförvaltning innebär att en energiingenjör analyserar och optimerar fastigheten. Det  leder till att fastighetens energianvändning blir så låg som möjligt.

– Den potentiella energibesparingen för de 100 kunder vi hittills har identifierat är 50 000 000 kWh per/år. Vilket motsvarar ungefär energianvändningen för drygt 3000 villor, berättar Göran Danling

Lägre energianvändning ger också lägre kostnader. Den kostnad kunderna kan spara varierar från 100 000 kr/år till 2 000 000 kr/år, beroende på storlek och energianvändning.

Regeringen vill stödja energieffektiviseringar
Samtidigt föreslår regeringen att ett nytt energieffektiviseringsstöd. Det ska kunna ges till både hyres- och bostadsrätter samt kooperativa hyresrätter, enligt ett remissförslag nyligen.

– Det är bra om ett stöd för energieffektivisering i bostadsrättsföreningar införs. För att ett stöd verkligen ska göra nytta måste det vara enkelt att använda. Och ge långsiktiga och stabila spelregler, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Riksbyggen har tidigare föreslagit att ett statligt stöd för gröna åtgärder i bostadsrättsföreningar borde införas.

Riksbyggens förslag till grönt stöd för bostadsrättsföreningar, i korthet:

  • En subvention med 30 procent av arbetskostnaderna.
  • Halverad fastighetsavgift de första fem åren.
  • Statliga kreditgarantier för investeringslån.
  • Stöd ska ges för åtgärder inom fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

Läs mer om förslaget för Grönt stöd