Riksbyggens hållbarhetsidéer

Vill ni få tips på hur er bostadsrättsförening kan bli mer hållbar? På Mitt Riksbyggen hittar ni Riksbyggens hållbarhetsidéer, en rad olika idéer som kan användas som inspiration för att vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Riksbyggen förvaltar hem åt cirka 520 000 människor. Det ger oss möjlighet att inspirera och informera våra boende och föreningar om hur de kan bli mer hållbara. 

Ett verktyg som vänder sig till bostadsrättsföreningar är Riksbyggens hållbarhets idéer, ett stort antal idéer som finns på vår kund plattform Mitt Riksbyggen. Vi tillför kontinuerligt nya idéer och i år har de handlat om energiförvaltning, hur föreningar kan göra en egen miljöutredning och klimat ­anpassning av fastigheter. Under året har vi gjort tydligare kopplingar mellan våra förvaltningstjänster och hållbarhetsidéer. Det finns även en koppling mellan varje hållbarhetsidé och FN:s globala hållbarhetsmål.

För varje hållbarhetsidé som en bostadsrättförening genomför och registrerar samlar Riksbyggen poäng internt. Målet för år 2020 var att samla in 2020 poäng i genomförda åtgärder. Utfallet visar att vi samlade in hela 2901 poäng.

Hållbarhetsidéerna är indelade i: 

  • Återbruk och återvinning
  • Grön utemiljö
  • Trygghet och trivsel
  • Resor och transporter
  • Utbildning och inventering
  • Energi

Till flera av våra idéer finns även goda exempel där ni får ytterligare inspiration från hur andra föreningar har gjort. Våra hållbarhetsidéer är även kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål.

Genom att registrera de idéer ni genomfört hjälper ni dessutom oss att samla in goda exempel som bidrar till erfarenhetsutbyte mellan föreningar. Ni får också chans att vara med i Årets hållbarhetsförening.

Läs och inspireras av alla våra hållbarhetsidéer!