Riksbyggens hållbarhetsidéer

Vill ni få tips på hur er bostadsrättsförening kan bli mer hållbar? På Mitt Riksbyggen hittar ni Riksbyggens hållbarhetsidéer, en rad olika idéer som kan användas som inspiration för att vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vad är Riksbyggens hållbarhetsidéer?

Jobbet som förvaltare av bostadsrättsföreningar ger Riksbyggen möjlighet att inspirera och informera boende och bostadsrättsföreningar hur de kan bli mer hållbara. 

Ett verktyg som vänder sig direkt till bostadsrättsföreningar är Riksbyggens hållbarhetsidéer. Ett stort antal idéer som finns för våra kunder inne på Mitt Riksbyggen. Vi tillför hela tiden nya idéer hur bostadsrättsföreningar kan bli mer hållbara. Det finns en koppling mellan varje hållbarhetsidé och FN:s globala hållbarhetsmål.

För varje hållbarhetsidé som en bostadsrättsförening genomför och registrerar samlar Riksbyggen poäng internt. 

Hållbarhetsidéerna är indelade i olika kategorier: 

  • Återbruk och återvinning
  • Grön utemiljö
  • Trygghet och trivsel
  • Resor och transporter
  • Utbildning och inventering
  • Energi

Goda exempel och Årets hållbarhetsförening

Till flera av våra idéer finns även goda exempel där du får ytterligare inspiration från hur andra bostadsrättsföreningar har gjort. Våra hållbarhetsidéer är även kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål.

Genom att registrera de idéer ni genomfört i din bostadsrättsförening hjälper du dessutom oss att samla in goda exempel som bidrar till erfarenhetsutbyte mellan bostadsrättsföreningar. Ni får också chansen att vara med i tävlingen Årets hållbarhetsförening.