Årets Hållbarhetsförening

Bostadsrättsföreningen Borlängehus 13 har bland annat infört en hållbarhetsplan som omfattar inte mindre än åtta områden. Energi, källsortering och social hållbarhet är några av områdena i hållbarhetsplanen. Nu har Borlängehus 13 utsetts till vinnare i tävlingen Årets Hållbarhetsförening inom Riksbyggen, som i år haft många deltagare.


"Genom tävlingen Årets hållbarhetsförening vill vi uppmärksamma hållbarhet på ett positivt och lustfyllt sätt där vi också engagerar våra kunder."

Vad är Årets hållbarhetsförening?

Har du du startat en studiecirkel med fokus på hållbarhetsfrågor i din bostadsrättsförening? Eller har din bostadsrättsförening utsett en miljö- och energiansvarig?

Bostadsrättsföreningar som jobbar med långsiktig hållbarhet kan göra det på många olika sätt. Genom tävlingen Årets hållbarhetsförening vill vi uppmärksamma hållbarhet på ett positivt och lustfyllt sätt där vi också engagerar våra kunder.

Eftersom ungefär en halv miljon människor bor i bostäder Riksbyggen förvaltar, har vi stora möjligheter att medverka till ett mer hållbart samhälle tillsammans.

Styrelser, boende och medarbetare på Riksbyggen kan nominera bostadsrättsföreningar som är kunder hos Riksbyggen till Årets hållbarhetsförening.

Årets tema är hållbarhetsmaxa!

Årets tema innebär att vi vill uppmärksamma genomförda åtgärder som medfört ett flertal positiva effekter. Såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga. Det känns extra viktigt i en tid som präglas av klimatförändringar, ökade kostnader för energianvändning och en känsla av otrygghet. 

Vinnarna får komma till ett hållbarhetsseminarium i Stockholm som avslutas på Galan Svenska Hjältar den 5 december

Tävlingen pågick mellan 1-31 oktober.