Årets Hållbarhetsförening 2021

I tävlingen Årets Hållbarhetsförening som anordnas av Riksbyggen har bostadsrättsföreningar möjlighet att få visa upp sitt hållbarhetsarbete samt vinna fina priser.

Var med och bidra till ett mer hållbart samhälle

För att nå de globala hållbarhetsmålen behöver vi alla bidra. Därför är det viktigt att medlemmarna i föreningen förstår hur de kan vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Bostadsrättsföreningar som jobbar med långsiktig hållbarhet kan göra det på många olika sätt. Kanske har ni startat en studiecirkel med fokus på hållbarhetsfrågor i er förening, där ni sprider tips och trix och samtidigt bidrar till en mer hållbar framtid? Eller har ni kanske utsett en miljö- och energiansvarig som ansvarar för att sprida föreningens hållbarhetsarbete vidare till de boende? Att utses till Riksbyggens Hållbarhetsförening är ett perfekt tillfälle att få visa upp just sin föreningens hållbarhetsarbete.

2021 års tävling

2021 års tävling, som pågick mellan 1-31 oktober, var på temat engagemang och delaktighet. Här hade medlemmar möjlighet att nominera sin bostadsrättsförening genom att berätta vilka hållbarhetsåtgärder som gjorts i föreningen under det gångna året samt hur bostadsrättsföreningen fått sina medlemmar engagerade och mer delaktiga i föreningens hållbarhetsarbete.

2021 var det både lokala tävlingar och en central uttagning. Förstapriset var bland annat:

  • Kostnadsfri trygghetsenkät - ett verktyg som hjälper styrelsen att ställa riktade frågor kring tryggheten och föreslår åtgärder i bostadsrättsföreningen för att medlemmarna ska känna en ökad känsla av trygghet. Läs mer om Trygghetsenkäten.
  • En person från de vinnande föreningarnas styrelser fick vara med om en spännande och givande halvdagskonferens i Stockholm på temat hållbarhet. På konferensen utsågs även Årets Hållbarhetsförening 2021 för Riksbyggen centralt och ytterligare fina priser delades ut.

Vinnare Årets hållbarhetsförening 2021

Brf Trelleborgshus 1 är vinnare i tävlingen Årets Hållbarhetsförening 2021 inom Riksbyggen, som haft rekordmånga deltagare.

Brf Trelleborgshus 1 är bostadsrättsföreningen som gjort massor för ökad hållbarhet, till exempel installation  av solcellsanläggningar, byte av all gammal belysning och en rad olika aktiviteter för ökad social hållbarhet. Nu har Brf Trelleborgshus 1 utsetts till vinnare i tävlingen Årets Hållbarhetsförening inom Riksbyggen, som i år haft rekordmånga deltagare, och kammar hem förstapriset om 15 000 kronor.

– Det känns fantastiskt roligt och hedrande att vi i Brf Trelleborgshus 1 blivit Årets Hållbarhetsförening och vunnit första priset. Det är ett kvitto på allt arbetet vi lagt ner lönat sig och vi är väldigt stolta över utnämningen, säger Per-Gunnar Hansson, ordförande i Brf Trelleborgshus 1.

Cirka 350 bostadsrättsföreningar över hela landet är i år med i tävlingen, vilket är rekord.

– Det är både roligt och viktigt att intresset för hållbarhet ökar i bostadsrättsföreningarna. Ungefär en miljon lägenheter i Sverige är bostadsrätter och det finns en enorm potential i att göra det här bostadsbeståndet mer hållbart. Stort grattis till Brf Trelleborgshus 1 som gjort ett fantastiskt arbete, säger Helena Fremle, marknadsområdeschef på Riksbyggens Fastighetsförvaltning i Malmö, Marknadsområde Södra Skåne.

Några exempel på hållbarhetsåtgärder som Brf Trelleborgshus 1 gjort:
  • Installation av solcellsanläggning med batteribackup.
  • Styrelsen har genom informationskvällar, informationsblad och årsstämmor informerat och diskuterat hållbarhetsarbetet och fått ett gott samarbete med medlemmarna som också har kommit med många fina synpunkter.
  • Hållbarhetsarbetet har hela tiden drivits i takt med ekonomiskt tänkande!
  • Föreningens flitiga bin har samlat in nektar och pollen så att vi fått 114 kg honung. Honungen bereds och tappas upp på burkar som lottas ut bland våra 175 medlemmar!
  • Trelleborgshus 1 har på 20-hundratalet under varje år vidtagit hållbarhetsarbetet i takt med ny teknik, kurser, information, tips och idéer.
  • Föreningen har veckovis träffar för canasta, sömnad, boule, lättare gympa och en grupp som promenerar dagligen.
  • En grupp för samtal träffas utomhus i någon av våra pergolas eller inomhus i vår lokal där vi också har en bibliotekshörna för byte av böcker och tidningar.

Kort om Brf Trelleborgshus 1

Brf Trelleborgshus 1 består av fyra bostadshus med 136 lägenheter och fyra garage och miljöhus. Föreningen bildades 1962 och byggnaderna är uppförda 1962 -1964. En drivande kraft i hållbarhetsarbetet har genom åren varit tidigare ordförande Urban Nilsson.

Juryns motivering:

”Trelleborgshus 1 har på ett konsekvent och långsiktigt sätt arbetat med Hållbarhetsfrågor på bred front där samtliga perspektiv har varit viktiga för föreningen. Genom att ha delaktighet för ögonen har föreningen skapat förutsättningar för en god boendemiljö, där delaktighet och social samvaro varit viktiga. Föreningen har bedrivit ett kontinuerlig arbete med att informera om vad som kan uppnås genom att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Att skapa en bättre miljön samt vilken effekt det får för föreningens ekonomi. Genom detta idoga arbete finns det en bred förståelse hos föreningens medlemmar om värdet av att arbeta hållbart.

En enig jury menar att Trelleborgshus 1 hållbarhetsarbete är en klass för sig som kommer att kunna inspirera många andra i framtiden.

Förutom äran, blommor och diplom vinner föreningen en biljett till Svenska Hjältargalan där Riksbyggen och Aftonbladet utser Årets hållbarhetshjälte.

– Omställningen till ett hållbart samhälle är en av vår tids främsta utmaningar och hur vi bor och lever har stor betydelse. Riksbyggen som organisation har en viktig uppgift att fylla för att sprida kunskap, inspiration och vägleda föreningarna vid större investeringar för ökad hållbarhet, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Tidigare vinnare

Brf Vågmästaren i Ängelholm – Årets Hållbarhetsförening 2020

Brf Vågmästaren i Ängelholm är bostadsrättsföreningen som i princip gjort allt man kan för en ökad hållbarhet, från solcellsprojekt till att dela på prylar och utrymmen. Nu har Brf Vågmästaren utsetts till vinnare i tävlingen Årets Hållbarhetsförening inom Riksbyggen och kammar hem förstapriset om 30 000 kronor.

Brf Vågmästaren i Ängelholm kan i stort sett checka av samtliga av Riksbyggens hållbarhetsidéer. Föreningen arbetar med allt från solcellsprojekt, en blomstrande utemiljö, energieffektivisering, de delar prylar och utrymmen, odlar grönsaker, spelar boule, utbildar både styrelse och boende samt mycket mer.

– Det känns fantastiskt roligt att vinna Årets Hållbarhetsförening 2020. Det är ett kvitto på allt arbetet vi lagt ner lönat sig och vi är väldigt stolta över utnämningen. Vi har alltid haft ett stort stöd i föreningen genom alla år vilket förenklar arbetet och gör det mer glädjerikt och roligt, säger Brf Vågmästarens ordförande Robert Greve som är inne på sitt 21:e år som ordförande i föreningen.

Brf Pyramiden i Malmö - Årets hållbarhetsförening 2018

Odlingslotter till medlemmarna, solpaneler på taket och en blomstrande äng för att öka den biologiska mångfalden är några av de hållbarhetsåtgärder som Brf Pyramiden i Malmö infört. Brf Pyramiden består av 123 lägenheter och föreningen vinner nu förstapriset om 50 000 kronor.

I samband med Riksbyggens fullmäktige utsågs Årets Hållbarhetsförening. Många duktiga och engagerade föreningar har deltagit i tävlingen och på slutet stod det mellan Brf Pyramiden, Trelleborgshus 1 och Eskilstunahus 10. Nytt för i år är att alla tävlande har kvalat in genom att registrera hur många av Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer som de utfört.

– Att bo i en bostadsrättsförening är att äga hus och trädgård tillsammans. Vi försöker använda miljötänket och hållbarhetsfrågorna som ett sätt att engagera medlemmarna genom att visa att vi tillsammans både kan förbättra vår närmiljö och förhoppningsvis göra en reell miljöinsats och kanske till och med påverka andra i samma riktning. Att få utmärkelsen betyder otroligt mycket, som ett bevis på att det vi kämpar för faktiskt betyder något, säger Michael Kristensen Möller, ordförande i Brf Pyramiden.

Brf Pyramiden har en mycket gedigen lista över olika hållbarhetsåtgärder som föreningen antingen genomfört eller är på väg att genomföra. Utbyggnad av den redan befintliga solpanelsanläggningen, snålspolande kranar insatta överallt efter stambyte, speciella tunnor för regnvatteninsamling, ett eget vindkraftverk på ett av taken, anläggande av en egen äng för ökad biologisk mångfald och en vackrare gård, byte till energisnål ledbelysning, odlingslott till alla medlemmar som vill odla själva.

Motivering:

”Att sammanfatta Brf Pyramidens alla åtgärder för att göra förening långsiktigt hållbar är en utmaning. Föreningen har utfört ett flertal av Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer och har i sin underhållsplan åtgärder för ett fortsatt långsiktigt hållbarhetsarbete. Styrelsen arbetar aktivt för att involvera medlemmarna i arbetet med att göra föreningen tryggare, vackrare och mer hållbar. Föreningen är en god inspirationskälla för andra föreningar”.

Brf Pyramidens hus är byggda 1953-1956 och är belägna i området Lönngården i Malmö, invid ett liten idyllisk park. Husen består i huvudsak av ett- till trerumslägenheter. Byggnaderna består av fyra huskroppar med mellan fyra och nio våningar.

Riksbyggens Hållbarhetsförening 2015 finns i Luleå

Bostadsrättsföreningen Luleåhus nr 16 har utsetts till Riksbyggens Hållbarhetsförening 2015. Föreningen får bland annat utmärkelsen för sitt arbete med systematisk energioptimering och sina insatser för att stödja ett hållbart beteende i vardagen bland de boende. Juryns motivering lyder bl.a. ”Systematik och långsiktighet tycks genomsyra allt i denna förening”.

 – Utmärkelsen innebär en uppmuntran för oss att fortsätta med det hållbarhetsarbete som vi har inlett i föreningen. Vi upprättade en verksamhetsplan för några år sedan där hållbarhetsfrågorna är centrala och det har gett ett gott resultat. Satsningen på hållbarhet har betytt mycket för hela föreningen, säger Kenneth Bilander, ordförande i Luleåhus nr 16.

Riksbyggens Lokala hållbarhetsförening 2014

Tuvehus 2 har arbetat systematiskt för att nå sina miljömål och dessutom storsatsat på att äga tillsammans.

Riksbyggen Hållbarhetsförening 2013

Brf Eskulapius i Majorna i Göteborg har arbetat mycket med både hållbarhet på det sociala planet och med en miljöpolicy.