Hållbarhetsbarometern 2023: Brist på pengar största hindret för bostadsrättsföreningars hållbarhetsarbete

Riksbyggens Hållbarhetsbarometer tar temperaturen på hållbarhetsfrågorna i landets bostadsrättsföreningar. Hållbarhetsbarometern är en återkommande undersökning kring hållbarhet i bostadsrättsföreningar.

9 av 10 boende tycker att hållbarhet är viktigt – men bristen på pengar är det största hindret för bostadsrättsföreningar att genomföra hållbarhetsåtgärder. Det visar Riksbyggens färska undersökning Hållbarhetsbarometern som tagit tempen på hållbarhetsfrågor bland bostadsrättsinnehavare runt om i landet.

Hållbarhetsbarometern 2023 visar att nära 9 av 10 (85 procent) av bostadsrättsinnehavarna anser att hållbarhet är viktigt. 4 av 10 anser sig bo i en hållbar förening och 6 av 10 tror att de har en mer hållbar förening 2030.

Brist på pengar försvårar föreningarnas hållbarhetsarbete

I Hållbarhetsbarometern 2023 framgår det tydligt att hållbarhetsåtgärder är viktiga för de boende – men pengar är det största hindret för att genomföra dem (20 procent), följt av brist på engagemang (18 procent) och brist på kunskap (10 procent).

- Omställningen till ett hållbart samhälle är en av vår tids främsta utmaningar och hur vi bor och lever har stor betydelse. För att möjliggöra för bostadsrättsföreningar att bli en motor i omställningen bör regeringen införa ett grönt stöd. Genom ett sådant stöd skulle bostadsrättsföreningarna kunna växla upp sitt arbete med energieffektivisering, klimatanpassning, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och omvandla tomma lokaler till bostäder, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Solceller toppar önskelistan

Av de åtgärder som föreningarna inte har gjort men de boende vill se ligger solceller (40 procent) högst upp på önskelistan, följt av energieffektivisering (28 procent) och ökad trygghet och trivsel (28 procent).

- I de hus Riksbyggen förvaltar bor cirka en halv miljon människor. Tillsammans kan de göra stor skillnad. Riksbyggen tillhandahåller tjänster för att minska energianvändningen och förbättra utemiljön, men inspirerar också genom hållbarhetsidéer som bostadsrättsföreningarna kan genomföra på egen hand, till exempel skaffa bilpool, säger Johanna Bjurskog.

Ökat intresse för delning med grannar


Undersökningen visar att intresset för att dela och hyra saker med sina grannar har ökat från 36 procent (2021) till 50 procent (2023).

- Vi behöver bli bättre på att nyttja det vi redan har. Vi ser flera fina exempel på det i bostadsrättsföreningarna. Det ska vara enkelt att dela och med Riksbyggens boendeapp ”Mitt Boende” blir det just det. Där kan du till exempel boka gemensamhetslokalen, låna verktyg av din granne eller skänka bort en möbel du inte längre behöver, säger Johanna Bjurskog.

Om Riksbyggens hållbarhetsbarometer

Detta är tredje året Riksbyggens Hållbarhetsbarometer genomförs. Totalt gick undersökningen i år till 10 000 personer som bor i en bostadsrättsförening, vilken är medlem och/eller kund hos Riksbyggen. 768 personer besvarade hela eller delar av undersökningen. Riksbyggen förvaltar över 200 000 bostadsrätter i cirka 4 400 bostadsrättsföreningar.