Hållbarhetsbarometern 2022: Solceller och energieffektivisering viktigast för att göra bostadsrättsföreningen mer hållbar

Riksbyggens Hållbarhetsbarometer tar temperaturen på hållbarhetsfrågorna i landets bostadsrättsföreningar. Hållbarhetsbarometern är en återkommande undersökning kring hållbarhet i bostadsrättsföreningar.


"I takt med ökade priser på el och energi har intresset för att genomföra åtgärder som minskar energianvändningen ökat lavinartat."

53 procent anser att installation av solceller är viktigast för att göra den egna bostadsrättsföreningen mer hållbar. För ett år sedan var samma siffra 30 procent. Det visar Riksbyggens Hållbarhetsbarometer som tar temperaturen på hållbarhetsfrågorna i landets bostadsrättsföreningar. Nummer två på listan är energieffektivisering, 40 procent av de tillfrågade svarar att det är den viktigaste åtgärden för att öka hållbarheten.

– I takt med ökade priser på el och energi har intresset för att genomföra åtgärder som minskar energianvändningen ökat lavinartat vilket avspeglas i årets Hållbarhetsbarometer. Sänkt energianvändning både sparar pengar och minskar klimatavtrycket, säger Mari-Louise Persson, miljö- och energichef på Riksbyggen.

9 av 10 tycker att hållbarhet är viktigt

90 procent av de tillfrågade anser att hållbarhetsfrågorna är viktiga eller mycket viktiga. Det är en ökning med sex procentenheter jämfört med förra året.

7 av 10 är beredda att ändra sina egna vanor

64 procent av de tillfrågade oroar sig för hur vår planet mår när det gäller hållbarhetsfrågorna. Det är en ökning med nio procentenheter jämfört med förra året. Undersökningen visar också att 72 procent av de tillfrågade är beredda att ändra sina vanor för att minska klimatavtrycket.

Laddstolpar och klimatanpassning ökar mest

Laddstolpar och klimatanpassning av fastigheten är de åtgärder som ökar mest, enligt undersökningen, om man tittar på det som redan genomförts. Allt fler föreningar har också gjort insatser för ökad trygghet.

Hållbarhet är både stort och litet

Källsortering är den åtgärd de flesta bostadsrättsföreningar redan arbetar med, enligt undersökningen. Här kan små förändringar hos den enskilde få stor betydelse.

– Det kan handla om att bli lite mer noga med att sortera ut plasten ur hushållsavfallet. Det som är en liten insats i vardagen gör en stor skillnad för planeten när många börjar göra samma sak, säger Karolina Brick, Hållbarhetschef på Riksbyggen.

Totalt har i runda tal 300 personer besvarat hela eller delar av undersökningen. Vi vill rikta ett extra tack till er som har bidragit.

Om Riksbyggens hållbarhetsbarometer

Totalt har cirka 300 personer besvarat hela eller delar av undersökningen och vi vill rikta ett extra tack till er som har bidragit. Hållbarhetsbarometern är en återkommande undersökning kring hållbarhet i bostadsrättsföreningar. Riksbyggen arbetar på många olika sätt för att bostadsrättsföreningarna ska bli mer hållbara, till exempel genom Riksbyggens hållbarhetsidéer och tävlingen Årets hållbarhetsförening. Riksbyggen har även en omfattande ombyggnadsverksamhet med stort fokus på hållbarhet.