Topp 10 hållbarhetsåtgärder för bostadsrättsföreningar

Varje år sedan 2010 för vi statistik över vad alla våra 4400 bostadsrättsföreningar gör för hållbarhetsåtgärder. Här är topp 10-listan på bostadsrättsföreningarnas hållbarhetsåtgärder under 2021, där elbilsladdning kvalar in.

Topp 10 hållbarhetsåtgärder

  1. Inventering och byte av ljuskällor, inom- och utomhus
  2. Effektivisering av värmesystemet*
  3. Välkomna nya medlemmar.
  4. Utse miljö- och energiansvarig
  5. Förbättrat skyltningen i källsorteringsrummet
  6. Byte av gamla tvättmaskiner och torkutrustning i tvättstugan.
  7. Byte till ett elavtal som innebär el från förnyelsebara källor.
  8. Träffas dagtid i sociala aktiviteter
  9. Planterat växter som blommar hela säsongen
  10. Installerat laddstation för elbilar

*I Effektivisering av värmesystemet ingår kontroll av temperatur, driftövervakning och injustering av värmesystem

Elbilsladdning är hett, men det är mycket att tänka på

Omställningen till elbilar har tagit rejäl fart. I många bostadsrättsföreningar finns nu elbilsladdning på agendan.

– Stigande elpriser och en ökad medvetenhet i bostadsrättsföreningarna att bidra till ökad hållbarhet gör att energiåtgärderna är glödheta just nu. När allt fler skaffar elbil sätts fokus på en av flaskhalsarna – möjligheten att ladda bilen, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Läs mer: Lyckad installation av laddstolpar – en investering för framtiden

– Vi märker ett stort tryck, många hör av sig och vill ha hjälp. Att handla upp elbilsladdning är inte helt enkelt eftersom det finns många fallgropar att gå i och en viktig uppgift för oss som fastighetsförvaltare är att guida föreningarna, säger Mari-Louise Persson.

Begränsning i fastighetens elkapacitet är en av utmaningarna, både på den totala kapaciteten och på den del av elnätet som matar de planerade laddstationerna. Det är inte heller alla laddstationer som stödjer den öppna standard som finns för att kommunicera med laddstationen.

– Riksbyggen arbetar just nu på med en central upphandling som innebär att vi kommer kunna erbjuda våra kunder bra och framtidssäkra lösningar inom elbilsladdning, säger Mari-Louise Persson.

Intresset för blommande gårdar håller i sig

Under pandemin ökade intresset för plantering av växter som blommar hela året, vilket både är kul och bra för planeten. Hållbarhet är både stort och litet. Små åtgärder som alla kan genomföra får i slutänden också en stor påverkan på miljön.