Hållbar förvaltning i stort. Och smått.

När vi förvaltar fastigheter och bostadshus fokuserar vi på hållbarhet, både i det stora och i det lilla.

En stor sak är att vi siktar på att en fossilfri fordonsflotta till år 2025. Mindre saker kan vara att använda miljömärkta rengöringsmedel.

Men framför allt gör vi både stora och små saker tillsammans med våra kunder och boende. Som att hjälpa till med lösningar som gör det enkelt för de som bor i husen att dela på varor och tjänster, eller att installera laddstolpar för elbilar på föreningens parkeringsplatser.

 

Förvalta boende