Tilläggstjänster Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning har flera smarta tilläggstjänster som förenklar planering, förvaltning, dokumentation och som ökar tryggheten. 

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
 • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert

Välj en eller flera tilläggstjänster

För att välja dessa tilläggstjänster krävs grundtjänsten Teknisk förvaltning.

 • Passage- och nyckeladministration
 • Projekt- och underhållsadministration
 • Statuskontroll lägenhet
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Teknisk rådgivning
 • Trygghetsenkät
 • Upprätta underhållsplan
 • Utföra inspektion och besiktning

Kompetens och erfarenhet

Riksbyggen har lång erfarenhet
Avlastar styrelsen
Behåller eller ökar värdet på fastigheten
Säkrar fastighetens funktion
Trygg boendemiljö
Följer lagar och krav

Kompetens när ni behöver

Ni får hjälp med allt från stora och små utredningar till förhandlingar och tvister.

Underhållsplan ger rättvisare boendekostnad

En plan för framtida underhåll har många fördelar. Bostadsrättsföreningen kan vara ute i god tid för olika underhåll och kan då förhandla fram bättre priser hos entreprenörer. En underhållsplan gör dessutom att föreningen sprider kostnader för underhåll över många år och får en jämn och rättvis boendekostnad över tid.

Utföra kontroller och besiktningar

Ni får hjälp med kontroller och besiktningar som behöver genomföras i din bostadsrättsförening. Vi på Riksbyggen har väletablerade kontakter med besiktnings­företag av alla slag och vissa besiktningar kan vi utföra med egen personal. När kontrollen utförts ser vi till att rätt dokumentation skickas till bevakande myndighet.

Full koll på nycklar

Riksbyggen har stor erfarenhet av nyckeladministration och hantering av passagesystem. Det kan vara allt från bokningscylindern i tvättstugan till lägenhetsdörrar och driftnycklar, kodlås, porttelefoner samt större passagesystem. Vi anpassar tjänsten utifrån din bostadsrättsförenings förutsättningar och behov.

Projektledning

Din bostadsrättsförening får hjälp med alla faser i projekt: planera, kalkylera, handla upp och genomföra. Vi ser också till att ni får det ni har beställt och att projektet dokumenteras på ett korrekt sätt. Riksbyggen har olika avtalsformer för ombyggnationer. Tillsammans anpassar vi avtalet utifrån projektets omfattning.

Förhindra vattenskadan

Vattenskador och elfel genererar varje år stora kostnader för landets bostadsrättsföreningar. Många av dessa skulle kunna undvikas genom att arbeta förebyggande. Därför erbjuder Riksbyggen tjänsten Statuskontroll av lägenheter där en utbildad kontrollant systematiskt går igenom alla installationer i lägenheterna i din bostadsrättsförening.

Att arbeta skadeförebyggande har många fördelar. Den uppenbara är att ni kan minska kostnader som uppstår i samband med incidenter av olika slag. Ni kan även undvika olägenheter för bostadsrättsföreningen och boende som uppstår vid till exempel en vattenskada.

Ta reda på vad medlemmarna vill

Riksbyggens Trygghetsenkät är en naturlig startpunkt i arbetet för att skapa trygghet i boendet. Tjänsten är en webbenkät där medlemmarna svarar på ett antal frågor om trygghet. Frågorna berör områden som belysning, regler, närområde, boendemiljö, gemensamhetsytor och mycket mer. Vi sammanställer resultaten och presenterar en helhetsbild som hjälper din styrelse att prioritera rätt åtgärder för ökad trygghet.

Tryggare brandskydd

Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att på ett strukturerat och metodiskt sätt kartlägga fastighetens brandskydd. Det bidrar till höjd brandskyddssäkerhet och höjd kunskap hos de boende. Arbetet utförs kontinuerligt och dokumenteras noggrant. Kontakta oss, så tar vi fram ett upplägg som passar just ditt behov.

Med långsiktig teknisk förvaltning får ni förutsättningar att både hushålla med resurser och investera i hållbar teknik. Det finns olika åtgärder som kan minska vattenförbrukningen med 20 %, vilket minskar CO2-utsläppet med 26 kg/lägenhet och år. Eller tilläggsisolering som kan minska CO2-utsläppet med 101 kg/lägenhet och år. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
 • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert