Teknisk förvaltning

Ta väl hand om er fastighet. Teknisk förvaltning är ett av de bästa sätten att behålla, eller till och med öka värdet på den. En välskött byggnad med planerat underhåll är bra för föreningens ekonomi och skapar samtidigt en trevlig och trygg boendemiljö för medlemmarna.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
 • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert

I grundtjänsten teknisk förvaltning ingår:

 • Administrera avtalsdokument
 • Bevaka myndighetskrav
 • Första kontakt vid störning
 • Försäkrings- och skadeadministration
 • Tekniskt stöd till styrelsen
 • Upphandling material och tjänster
 • Uppdatera underhållsplanen
 • Årsplanering
 • Övergripande tillsyn

Långsiktighet lönar sig

I grundtjänsten Teknisk förvaltning får din styrelse tillgång till den kompetens och erfarenhet som krävs för att långsiktigt ta hand om en fastighet på ett effektivt sätt. Det är först när den tekniska förvaltningen med planering och dokumentation är på plats som den dagliga driften kan skötas på ett effektivt sätt.

Riksbyggen har lång erfarenhet av teknisk förvaltning
Avlastar styrelsen
Behåller eller ökar värdet på fastigheten
Säkrar fastighetens funktion
Trygg boendemiljö
Följer lagar och krav

Undvik överraskningar med en underhållsplan

En underhållsplan beskriver vad som skall underhållas, när det skall underhållas och vad det beräknas kosta. Det kan vara att lägga om taket, byta cirkulationspump, renovera fasaden eller annat som står på tur. En underhållsplan ger din bostadsrättsförening överblick och möjlighet att varje år avsätta pengar till underhållsfonden, så att kostnaderna sprids ut. Att hålla underhållsplanen uppdaterad ingår i grundtjänsten Teknisk förvaltning.

Välskött kostar mindre

En välskött fastighet kostar långsiktigt mindre. Att hålla rörstammarna i bra skick kostar till exempel mycket mindre än att ta hand om vattenskador efter läckage. Här spelar underhållsplanen och årlig övergripande tillsyn en viktig roll. Riksbyggen har också som storbeställare förutsättningar att förhandla fram konkurrenskraftiga priser.

Trivseln ökar när allt är i bra skick

Lika viktigt som ekonomin är planering och tillsyn så att gårdar, trapphus och gemensamhetslokaler är trevliga att vistas i och att tvättstugan fungerar som den ska. Det påverkar även värdet vid försäljning av en lägenhet.

Trygga miljöer

Att hålla fastigheten i skick är också en fråga om säkerhet och trygghet. Bostadsrättsföreningen ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete likväl som att säkerställa att lekplatser är trygga och säkra. Vi på Riksbyggen ser till att besiktningar och kontroller genomförs enligt gällande regler.

Följ lagar och myndighetskrav

En bostadsrättsförenings ansvar är omfattande och en stor del handlar om att leva upp till myndigheternas krav, lagar och förordningar. Vissa saker ska kontrolleras varje år, andra mer sällan. Med teknisk förvaltning får din bostadsrättsförening hjälp att bevaka myndighetskrav och att åtgärda det som behövs för att uppfylla dem. Riksbyggen har egna auktoriserade besiktningsmän för bland annat ventilationskontroll och lekplatsbesiktning. Resultatet blir en trygg och säker fastighet.

Välj fritt mellan en eller flera tilläggstjänster

Utöver grundtjänsten Teknisk förvaltning kan ni välja bland ett stort antal tilläggstjänster. Välj de tilläggstjänster ni behöver eller låt Riksbyggen ta hand om hela den tekniska förvaltningen i er fastighet.

Nyckel och passageadministration

Vi administrerar och hanterar nycklar, lås och passagesystem. Tillägg teknisk förvaltning Brf >

Teknisk rådgivning

Vi ger omfattande och ingående rådgivning, inför underhåll och ombyggnation av er fastighet. Tillägg teknisk förvaltning Brf >

Statuskontroll lägenhet

Kontroll i lägenhet med fokus på fukt, el samt VVS för att förebygga eller i tidigt stadie hitta eventuella brister som kan komma att påverka byggnad eller boende. Tillägg teknisk förvaltning Brf >

Systematiskt brandskyddsarbete

Vi kartlägger vad som krävs för att fastighetens brandskydd ska fungera och hjälper er i den omfattning som krävs för att sköta tillsyn, skötsel och dokumentation. Läs mer om Systematiskt brandskyddsarbete.

Trygghetsenkäten

Vi skickar ut webbenkät, samlar in och sammanställer resultaten och presenterar en helhetsbild för styrelsen. Detta hjälper styrelsen att prioritera rätt åtgärder för ökad trygghet. Trygghetsenkäten >

Upprätta underhållsplan

Vi upprättar en plan som omfattar underhållsåtgärder av periodisk art som är planerbara till kostnad och omfattning. Tillägg teknisk förvaltning Brf >

Utföra inspektion och besiktning

Vi tar hand om de kontroller och besiktningar som behöver genomföras. Tillägg teknisk förvaltning Brf >

Med långsiktig teknisk förvaltning får ni förutsättningar att både hushålla med resurser och investera i hållbar teknik. Det finns olika åtgärder som kan minska vattenförbrukningen med 20 %, vilket minskar CO2-utsläppet med 26 kg/lägenhet och år. Eller tilläggsisolering som kan minska CO2-utsläppet med 101 kg/lägenhet och år. Med teknisk förvaltning vet ni dessutom att lagarna i miljölagstiftningen efterlevs. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
 • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert