Tilläggstjänst Energi

Varje sparad kilowattimme innebär minskade utsläpp av växthusgaser och försurande ämnen. Dessutom finns stora pengar att spara med energioptimering. Vi identifierar hur energisystemen i huset samspelar, var energiförlusterna finns och hur de kan elimineras. Bra för både ekonomin och miljön.

Välj fritt en eller flera tjänster

För att välja någon av tilläggstjänsterna inom Energi behöver ni ha grundtjänsten Fastighetsdrift.

  • Förstudie energiförvaltning
  • Energiförvaltning
  • Energideklaration

Stora pengar att spara med energioptimering

Energi är en stor rörlig kostnad. Vi har ett antal kraftfulla tjänster för effektivare energianvändning genom energioptimering, analys och planering. Att ha en energieffektiviserad fastighet bidrar till bättre ekonomi och ökad hållbarhet.

Certifierade energiexperter
Kraftfulla digitala verktyg för analys och optimering
Spara pengar
 Minska energiförlusterna
 Minska utsläpp av växthusgaser

Förstudie visar möjligheterna

Innan ni kan teckna ett avtal för tjänsten Energiförvaltning behöver ni göra en förstudie för att få alla förutsättningar på plats. I Förstudie energiförvaltning gör vi en utredning och utvecklar en energiplan som samordnas med er befintliga underhållsplan. Investeringarna presenteras sedan i en flerårsbudget.

Energiförvaltning spar pengar

En fastighet består av mängder av system från olika leverantörer. Med Energiförvaltning ser vi till att alla delar i de olika systemen samverkar för högsta möjliga energieffektivisering och minsta möjliga spill och energiläckage. Vi mäter, analyserar och samordnar informationen systematiskt för att hitta onormala energiflöden och minska energianvändningen. Ni får tillgång till Riksbyggens samlade energikompetens, genom energiexperter som på distans kopplar upp sig digitalt. Energiförvaltning innebär att vi kontinuerlig över tid analyserar och optimerar. Genom detta arbete finns pengar att spara vilket ger hållbar ekonomi över tid.

Energideklaration av certifierad expert

Det är ett myndighetskrav att alla fastighetsägare ska lämna in en Energideklaration. I vår tjänst Energideklaration går en certifierad energiexpert igenom fastigheten och föreslår energiåtgärd hur mycket det skulle kosta och vad den totala besparingen skulle bli.

Riksbyggen har certifierade energiexperter och lång erfarenhet. Om din förening dessutom använde Riksbyggen förra gången, kan vi utgå från den förra energideklarationen och spara tid och pengar.

När vi hittar och eliminerar energi­förluster minskar utsläpp av växthusgaser och försurande ämnen. Investeringar i energioptimering som byte av fjärrvärmecentral och återvinning i frånluftsventilationen kan till­sammans ge en besparing på 40 % och utsläppen minskar med på 270 kg koldioxid per lägenhet och år. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Fyll i formuläret för att skicka en offertförfrågan

Jag vill veta mer om (minst ett val)