Tilläggstjänst - Energi

Varje sparad kilowattimme innebär minskade utsläpp av växthusgaser och försurande ämnen. Dessutom finns stora pengar att spara med energieffektivisering. Vi identifierar hur energisystemen i huset samspelar, var energiförlusterna finns och hur de kan elimineras. Bra för både ekonomin och miljön.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
  • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert

Välj en eller flera tjänster

För att välja tilläggstjänsterna inom Energi krävs grundtjänsten Fastighetsdrift.

  • Förstudie energiförvaltning
  • Energiförvaltning
  • Energideklaration

Stora pengar att spara med energieffektivisering

Energi är en stor rörlig kostnad. Riksbyggen erbjuder ett antal kraftfulla tjänster för effektivare energianvändning genom optimering, analys och planering. Genom att prioritera energieffektivisering i din fastighet bidrar du till bättre ekonomi och ökad hållbarhet.

Certifierade energiexperter
Kraftfulla digitala verktyg för analys och optimering
Spara pengar
Minska energiförlusterna
Minska utsläpp av växthusgaser

Förstudie visar möjligheterna

Innan ni kan teckna ett avtal för tjänsten Energiförvaltning behöver ni göra en förstudie för att få alla förutsättningar på plats. I Förstudie energiförvaltning gör vi en utredning och utvecklar en energiplan som samordnas med er befintliga underhållsplan. Investeringarna presenteras sedan i en flerårsbudget.

Energiförvaltning spar pengar

En fastighet består av mängder av system från olika leverantörer. Med Energiförvaltning ser vi till att alla delar i de olika systemen samverkar för högsta möjliga energieffektivisering och minsta möjliga spill och energiläckage. Vi mäter, analyserar och samordnar informationen systematiskt för att hitta onormala energiflöden och minska energianvändningen. Ni får tillgång till Riksbyggens samlade energikompetens, genom energiexperter som på distans kopplar upp sig digitalt. Energiförvaltning innebär att vi kontinuerlig över tid analyserar och optimerar. Genom detta arbete finns pengar att spara vilket ger hållbar ekonomi över tid.

Energideklaration av certifierad expert

Det är ett myndighetskrav att alla fastighetsägare ska lämna in en Energideklaration. I tjänsten Energideklaration går en certifierad energiexpert igenom fastigheten och föreslår energiåtgärd hur mycket det skulle kosta och vad den totala besparingen skulle bli.

Vi på Riksbyggen har certifierade energiexperter och lång erfarenhet. Om din bostadsrättsförening dessutom använde Riksbyggen förra gången, kan vi utgå från den förra energideklarationen och spara tid och pengar.

När vi hittar och eliminerar energi­förluster minskar utsläpp av växthusgaser och försurande ämnen. Investeringar i energieffektivisering som byte av fjärrvärmecentral och återvinning i frånluftsventilationen kan till­sammans ge en besparing på 40 % och utsläppen minskar med på 270 kg koldioxid per lägenhet och år. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
  • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert