Hållbar fastighetsförvaltning
Totalförvaltning - en heltäckande servicelösning
80 år av bred kompetens och erfarenhet

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
  • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert

Våra tjänster inom Fastighetsförvaltning brf

 Ekonomisk förvaltning >

En helhetslösning med allt ifrån budget och årsredovisningar till att räkningar betalas i tid och bokförs rätt. Tryggt och bekvämt för både styrelse och medlemmar.

Teknisk förvaltning >

En välskött byggnad med planerat underhåll är bra för bostadsrättsföreningens ekonomi och skapar samtidigt en trevlig och trygg boendemiljö för medlemmarna.

Verksamhetsservice

Med en effektivare administration kan styrelsen lägga mer kraft på strategier och långsiktig utveckling av fastigheten.

Fastighetsdrift >

Med grundtjänsten Fastighetsdrift kan styrelsen känna sig trygga i att allt fungerar, att brister upptäcks och åtgärdas i tid av rätt kompetens.

Lokalvård >

Att ha välstädat i hus och omgivning är en viktig faktor för att trivas. Vi hjälper er att hålla trapphus, entréhallar, tvättstugor, soprum och övriga gemensamma utrymmen rena och inbjudande.

Utemiljö >

Vi erbjuder tjänster som förbättrar trivsel och trygghet i utemiljöerna under hela året. Tillsammans går vi igenom er utemiljö och planerar utifrån er budget och ambitionsnivå.

digitalt styrelsemöte

Styrelserummet - digitalt styrelsemöte

Förenkla ert styrelsearbete och använd vårt digitala verktyg Styrelserummet. Enkelt och lättillgängligt för alla med dator, läsplatta eller smartphone.

Läs om Styrelserummet

Vad kostar fastighetsförvaltning för min bostadsrättsförening?

Storleken på bostadsrättsföreningen, det vill säga antalet lägenheter är en avgörande del. Hur hög ambitionsnivå ni har på er förvaltning och hur ofta ni vill att tillsynen sker är även faktorer som påverkar kostnaden.

En annan viktig faktor för priset på fastighetsförvaltning är hur väl underhållen fastigheten är sedan tidigare - både utemiljön och huset. Andra faktorer som påverkar är exempelvis om föreningen har en gemensam tvättstuga som behöver underhållas eller om varje lägenhet har egna tvättmaskiner.

Faktorer som påverkar priset:

  • Stora gräsytor: Gräs behöver klippas oftare än häckar, träd och stenlagda ytor.
  • Underhållsplan: Om din förening har en underhållsplan sedan tidigare underlättar det mycket för den ekonomiska och tekniska förvaltningen.
  • Snölagring: Finns det loftgångar och platta tak som behöver snöröjas för hand? Om det inte finns något utrymme för att förvara bortskottad snö på gården behöver snön fraktas iväg vilket kan bli dyrt.
  • Fastighetens skick: Måste något repareras eller åtgärdas för att det inte har förvaltats på rätt sätt kan priset skena iväg. Det är oftast billigare att prioritera fastighetsförvaltning än att reparera fel senare.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
  • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert
Upp