Teknisk förvaltning för företag och fastighetsägare

Teknisk förvaltning för oss handlar om strukturera och planera underhållsarbetet, effektivisera utnyttjandet av resurser och på lång sikt stärka värdet på fastigheten.

Tryggt, resurssmart och långsiktigt lönsamt

Med Riksbyggen som teknisk förvaltare får du all den kompetens och tekniska service du behöver för att din fastighet och utemiljöer ska vara resurssmarta och säkra på lång sikt.

Vi hjälper dig med mindre byggarbeten, underhåll och underhållsplaner. Vi kan också hjälpa dig med allt ifrån att energioptimera din fastighet, sköta kontroller och besiktningar och se till så att din fastighet uppfyller lagar och myndighetskrav.

  • Hyresgästkontakter
  • Myndighetsbesiktningar
  • Energiförvaltning
  • Underhållsplanering
  • Statuskontroll av lägenheter
  • Mindre byggarbeten

Vill du veta mer om förvaltning för företag och fastighetsägare?

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag är intresserad av (minst ett val):

Gör en felanmälan

Sök jobb och praktik