Våra energitjänster

Riksbyggen har en palett med energitjänster. Från tillsyn och skötsel av energi, olika tilläggstjänster till energioptimering som att mäta elförbrukning, vilka innebär ett helhetsåtagande över tid med målet att spara energi, kostnader och CO2-utsläpp.

Tillsyn och skötsel

En bastjänst som bland annat innebär att en drifttekniker med energikompetens besöker fastigheten en gång per månad och genomför tillsyn och skötsel på installationer relaterade till energi. Exempelvis fjärrvärmeundercentraler, ventilationsanläggningar och värmepumpar.

Energideklaration

2008 infördes lagen om energideklaration och nu är det dags att genomföra en ny energideklaration. I samband med att energideklarationen genomförs får också kunden förslag på åtgärder som minskar energikostnaderna med beräkning på återbetalning av investering. Energideklarationerna genomförs av certifierade energiexperter.

Energioptimering 

Tillsyn och skötsel av drifttekniker samt analys och optimering av energiingenjörer för att uppnå en långsiktig energibesparing. Denna tjänst bygger på att fastigheten har flera uppkopplade smarta funktioner.

Temperaturmätning

I nyproducerade fastigheter brukar temperaturgivarna monteras och kopplas upp via kabel. I befintliga fastigheter är det vanligast med trådlös uppkoppling.

När systemet är uppkopplat sparas temperaturvärdena i en logg. Denna ger möjlighet för behöriga användare att analysera historiska värden och ge värdefull information om hur fastigheten beter sig vid t.ex. temperatursvängningar i utomhustemperaturen. Man kan även se om fastigheten är ojämnt injusterad genom att inomhustemperaturen skiljer sig mellan lägenheter.

Vid felanmälan om att det är ”kallt i lägenheten” kan vi se aktuell inomhustemperatur och ha en dialog om detta innan vi ev. åker ut och felsöker. Ofta går det även att med hjälp av den genomsnittliga inomhustemperaturen styra hur varmt vatten som skickas ut i elementen. Detta kan ge en energibesparing på 5-10 %. Det är dock inte alla styrsystem där vi kan koppla till denna funktion.

Spara med IMD (Individuell mätning)

IMD för el, varm- och kallvatten innebär att varje lägenhet får betala för sin egen användning vilket ofta innebär minskad energianvändning. Det skapar också en ”rättvisa” för de som bor i fastigheten.

Att göra individuella elmätningar (mäta elförbrukningen) kan även innebära en besparing på elnätsabonnemangen beroende på hur elnätsbolagets tariffer ser ut. 

Fördelar med larmhantering 24/7

Larmhantering 24/7 innebär att vi kopplar upp er fastighets styrsystem och på så sätt gör det möjligt att på distans kunna nå styrsystemet. De larm som finns i fastigheten loggas och kritiska larm skickas till vår larmcentral och hanteras enligt avtal. Larmcentralen är bemannad dygnet runt året om. Larm som går att åtgärda på distans ingår i tjänsten. Larm som inte upptäcks snabbt kan ofta orsaka onödig energianvändning och i värsta fall ge indirekta skador som t.ex. översvämning.

Exempel på kritiska larm är värmeåtervinning ur funktion, för låg varmvattentemperatur (kan orsaka legionella), för hög vattennivå i pumpbrunn.

Riksbyggen Connect

Riksbyggen Connect är en tjänst som innehåller en avancerad brandvägg och är konfigurerad samt övervakad dygnet runt året om. Detta ger en bra skydd mot hackers som vill in och skada fastighetens olika styrsystem, passagesystem, bokningssystem och andra uppkopplade system.

En annan fördel är att Riksbyggen Connect gör det möjligt att använda en internetuppkoppling till flera system, vilket sparar kostnader. Det är inte ovanligt att det finns 2-3 olika internetabonnemang i samma fastighet.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
  • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert