Energiförvaltning för företag och fastighetsägare

Med en genomtänkt energiförvaltning gör du både plånboken och miljön en tjänst. Vi hjälper dig med allt från en energiplan till energioptimering. Tillsammans gör vi verkligheten mer hållbar.

Gröna insatser som ger svarta siffror

Med fastighetsförvaltning från Riksbyggen blir det enklare att nå era mål. Både vad gäller hållbarhet, men också lönsamhet. Genom att låta oss energioptimera er fastighet kan ni spara stora summor varje månad, samtidigt som ni gör en insats för miljön. Varje sparad kilowattimme innebär minskade utsläpp av växthusgaser och försurande ämnen. En vinst för klimatet är också en vinst för affärerna, helt enkelt.

För framtidens skull

En av Riksbyggens absolut viktigaste hörnpelare är att jobba långsiktigt för en hållbar utveckling. Det ligger i vårt DNA och genomsyrar allt vi gör, både för våra kunder och för oss själva. Hållbarhet skapar miljövinster, men det finns även stora ekonomiska värden i att jobba hållbart. Genom att planera, optimera eller sänka energiförbrukningen kan du spara stora summor samtidigt som du gör miljön och framtiden en tjänst.

Med energiförvaltning från Riksbyggen får du överblick över hela din energisituation och koll på behoven av såväl kortsiktiga åtgärder som framtida investeringar. Vi kan även sköta individuell mätning av el och vatten, ta hand om er driftövervakning samt göra installationsservice och daglig skötsel och underhåll. Kort sagt; Vi hjälpa dig att hålla din fastighet lite mer hållbar, idag och i morgon.

  • Energioptimering
  • Driftövervakning
  • Energiplan
  • Individuell mätning av el och varmvatten
  • Installationsservice
  • Energideklaration

Fyll i formuläret för mer information om förvaltning för företag och fastighetsägare

Tjänster

Vill du göra en felanmälan?

Logga in på Mitt Riksbyggen

Vill du jobba hos oss?

Sök jobb och praktik