Förvaltningsuppdrag att sätta ut paddor på Öland

Som totalförvaltare ryms det mer i uppdraget än klassisk fastighetsförvaltning. På södra Öland hjälper Riksbyggen till att ge tusentals små paddor chans till nytt liv.

Riksbyggen förvaltar inte bara fastigheter. Vårt långtgående och breda förvaltningserbjudande rymmer även slott och fågelstationer – till och med paddor och mygg.

På södra Öland har vi uppdraget att förvalta Ottenbys fågelstation och det är där den lite annorlunda uppgiften att sätta ut paddor finns.

Den grönfläckiga paddan är Sveriges mest hotade groddjur och det krävs både kunskap och tålamod för att hjälpa den tillbaka till naturen. På Öland dog arten ut för över 20 år sedan och just nu arbetar Länsstyrelsen i Kalmars län tillsammans med Riksbyggen och Nordens Ark i Sotenäs kommun för att göra paddan till en naturlig del av miljön på ön.

– Vi släpper inte bara ut dem hur som helst utan vi vill att de ska kunna gotta till sig och överleva kylan. Vi lägger dem bland annat i en gammal ruin och i murar där de kan gömma sig, säger Jerker Nilsson, fastighetsskötare på Riksbyggen.

Förra året släpptes 4 600 paddor ut på Ölands södra udde och i år har de som överlevt fått sällskap av 2 000 nya groddjur. I Högbyhamn har två övervintringsplatser skapats samt nya grunda lekvatten som ska stimulera paddorna att yngla av sig. 

Riksbyggen har även hand om utemiljön och anläggningarna i Fyrbyn på Ölands sydspets på uppdrag av Länsstyrelsen. Eftersom det varken finns kommunalt vatten eller avlopp har Jerker Nilsson haft fullt upp i sommar. 

– Vi har hämtat vatten från Kalmar varje dag. Det fanns inte en droppe kvar. Vårt uppdrag innebär teknisk förvaltning och det finns alltid något att göra. Det kan vara ett larm som är trasigt eller stopp i toaletterna, säger han.  

Och när det är kundernas behov som styr kan uppdraget till och med innefatta att jaga mygg. Varje fredag samlar Jerker Nilsson nämligen in myggor åt Linnéuniversitetet i Småland.

– Linnéuniversitet tillverkar fällor för mygg och jag skickar alla som fastnar till universitetet. De undersöker myggorna för att upptäcka nya arter. Det är ganska mycket mygg och lite jobbigt ibland, men jag anser att jag har Riksbyggens bästa jobb. Jag trivs otroligt bra och arbetar vid en av Sveriges vackraste utsikter, säger Jerker Nilsson och betonar att inget slår en soluppgång eller ett riktigt kraftigt åskväder vid Ölands södra udde.