Fastighetsförvaltning av bostäder, butiker och kontor

Riksbyggen erbjuder allt från fastighetsservice, ekonomisk förvaltning och planering/projektledning vid ombyggnationer till drift och skötsel av kommersiella fastigheter.

Kommersiella fastigheter - förvaltning av bostäder, butiker och kontor

Begreppet kommersiella fastigheter gäller främst mark, hus och andra lokaler som används och drivs i ett vinstdrivande syfte. En fastighet där det finns både kommersiella lokaler och bostäder eller kontor kräver en erfaren och flexibel förvaltningspartner som är väl införstådd i fastighetsägarens unika behov. En noggrann planering av underhållet både behåller eller förbättrar kvaliteten och dessutom ökar värdet av fastigheten.

Riksbyggen erbjuder förvaltningslösningar där vi anpassar tjänsterna efter dina önskemål som kommersiell fastighetsägare. På så sätt optimerar vi driftnettot och behåller, eller på sikt ökar värdet på er fastighet. Vi är medvetna om att upplevelsen av den kommersiella fastigheten påverkar möjligheten att driva en fungerande verksamhet.

Med totalentreprenad från Riksbyggen kan vi erbjuda allt ifrån fastighetsservice, drift och skötsel till ekonomisk förvaltning, planering och projektledning vid ombyggnationer. Självklart hjälper vi även till med uthyrning av lokaler. Vår rikstäckande organisation gör att vi kan erbjuda er kommersiella fastighet en enhetlig och samlad förvaltningslösning med hög lokal kännedom.