Totalförvaltning i partnerskap ger vinster på alla plan

Hammaröbostäder upplevde tidigare stora kvalitetsproblem med sin fastighetsskötsel. Men tack vare ett strategiskt partnerskap med Riksbyggen fick de igenom sina krav på social hållbarhet, bättre kvalitet på skötseln och ökad trivsel bland de boende – samtidigt som budgeten hålls. – För oss har det varit tydliga vinster på alla plan, säger företagets vd Jan Barthelson.

Strax söder om Karlstad, på en halvö i norra Vänern ligger Hammarö. Det är Värmlands till ytan minsta kommun med bara 57 kvadratkilometer mark. Här finns det kommunala bostadsbolaget Hammaröbostäder med cirka 830 hyresrättsbostäder. De har tidigare upplevt stora kvalitetsproblem i driftsförvaltningen av sina fastigheter, med många dyra extrakostnader.

Lösningen blev ett strategiskt partnerskap med Riksbyggen, där skötseln är behovsanpassad och man hela tiden har en tät dialog kring allt från förvaltning till ekonomi. Man har gemensamma mål, en förbestämd budget och en bestämd vinst.

– Med ett strategiskt partnerskap kan man säkerställa att man verkligen får den leverans man har bestämt, säger Alexander Svensson, kundansvarig på Riksbyggen i Värmland.

Tidigt i projektet sattes tydliga ledord för hur samarbetet skulle byggas. Ord som projektekonomi, öppenhet, laganda, målstyrning, information, jämlikhet och rättvisa.

Partnerskapet gjorde det också möjligt för Hammaröbostäder att ställa högre krav på Riksbyggen. Framförallt inom social hållbarhet fanns det tydliga krav.

– Vi ville att de i entreprenaden skulle försöka få in människor som inte kommit in på arbetsmarknaden i kommunen. Vi är ett litet bostadsbolag som inte har så mycket personal själva och har därför svårt att anställa. Det försöker vi istället avtala in med våra entreprenörer, säger Jan Barthelson, vd på Hammaröbostäder.

Och projektet har fallit väl ut. Via 100-klubben, ett projekt initierat av regeringen där företag åtar sig att ge minst 100 nyanlända praktikplats, fick man en fastighetsskötare som efter 3 månaders praktik fick en tillsvidareanställning.

– Han gjorde ett superbra jobb och uppskattas väldigt mycket av både hyresgäster och personal ute på Hammarö. Det är väldigt roligt att han är 100 procent Riksbyggare i dag, säger Alexander Svensson.

100-klubben är bara början. Kommande aktiviteter som planeras inom social hållbarhet är en ”bo-skola” för att öka trivsel och trygghet i områdena samt att skapa naturliga mötesplatser för de boende. Projektet är initierat av Riksbyggen och innebär i största grad informationsspridning bland hyresgästerna.

– Den är ännu inte igång på Hammaröbostäder, men för en annan kund har vi kommit längre. Där har vi nyligen skapat en app där hyresgästerna får svar på de flesta frågor som rör boendet i en hyresrätt. Det kan handla om allt från tvättstugan och sopsortering till el- och brandsäkerhet. Appen är speciellt anpassad för nyanlända och finns på flera olika språk, säger Alexander Svensson och fortsätter:

– Vi hoppas att framöver ta stora steg i arbetet inom social hållbarhet med Hammaröbostäder. Om detta sker med en app eller via informationsmöten och övningar återstår att se. Det ska bli spännande att utforma något tillsammans med Jan och Hammaröbostäder.

Hammaröbostäder ville med partnerskapet testa något nytt, och de ser enbart vinster med upphandlingen.

– Det fungerar fantastiskt bra. Vi har en högre andel nöjda kunder, våra områden ser otroligt välskötta ut och det finns inga klagomål från våra kunder att gräset inte är klippt eller att det inte är städat i trapphuset. En av de viktigaste sakerna för oss är att de Riksbyggenanställda ses som Hammaröbostäder när de är ute i husen, de är våra ambassadörer. Vi hör från våra hyresgäster nu att det är så mycket trevligare personal som inte bara jagar runt utan även har tid att prata en stund, säger Jan Barthelson och fortsätter:

– Samtidigt håller vi i ekonomin vilket är en av grundstenarna. Det är en vinst för alla parter så här långt och nyttan för oss är uppenbar.

Fakta

Riksbyggen grundades 1940 och är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare och förvaltar cirka 200 000 bostadsrätter och 100 000 hyresrätter samt kommersiella och offentliga lokaler. Det innebär att mer än en halv miljon människor bor i bostäder som Riksbyggen tar hand om. Sammanlagt har Riksbyggen verksamhet på över 430 orter runt om i landet, från Trelleborg i syd till Karesuando i norr. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.