Hantering kring c/o-adressering

För ett tag sedan kom nya riktlinjer för hanteringen av c/o-adressering. Många använder sig av c/o när de bor på en tillfällig adress, till exempel som andrahandshyresgäst eller inneboende. Det är emellertid inte så c/o-adressuppgiften är tänkt att användas.

c/o-adresser ska användas av den som inte kan ta hand om sin egen post

Vad gäller c/o-adresser är tanken alltså inte att de ska användas av den som är inneboende eller andrahandshyresgäst, utan enbart av den som själv inte är i stånd att ta hand om sin post. Det kan till exempel röra sig om personer med god man eller förvaltare, eller ett myndigt barn som ska ta hand om posten åt sina åldrande föräldrar. Om man under minst sex månader vill att posten ska skickas till en annan adress än folkbokföringsadressen kan man anmäla en särskild postadress med ett c/o-adress hos Skatteverket. Annars är det eftersändning hos Svensk adressändring som gäller. Om man är inneboende eller andrahandshyresgäst ska man istället se till att få sitt namn uppsatt på dörren. 

Det har riktats en del kritik mot ovanstående förtydligande. Kritiken avser bland annat att det inte är så folk har använt c/o-adresser, och att förtydligandet inte har kommunicerats ordentligt till allmänheten. I dagsläget är det dock ovan riktlinjer som gäller, och Riksbyggen rekommenderar därför föreningar att följa dem, annars riskerar man att inte få sin post.

c/o-adresser ska inte användas av inneboende eller andrahandshyresgäst

Inneboende eller andrahandshyresgästen ska inte anmäla c/o-namn i folkbokföringsadressen hos Skatteverket. Föreningen ska se till att namnet på personen som bor på adressen ska stå dörren och på postlådan så posten kommer rätt. 

Här är ett exempel på när inneboende eller andrahandshyresgäst använder c/o-adress felaktigt:

Om Annika Andersson är andrahandshyresgäst hos Bertil Bengtsson och anger sin adress såhär:

Annika Andersson
c/o-Bertil Bengtsson
Gatunamn 1

Posten delas ut till Bertil Bengtsson. Om Bertil har beställt eftersändning till sin nya adress hos Svenska adressändring, kommer Annikas post eftersändas till Bertils nya adress. Eftersom Bertil inte ska ta hand om Annikas post ska hon inte ange c/o Bertil Bengtsson i sina adressuppgifter.  För att undvika detta bör andrahandshyresgäster inte använda sig av c/o-adress överhuvudtaget. Annikas namn ska stå på dörren och på postlådan och hennes adressuppgifter ska vara:

Annika Andersson
Gatunamn 1

Om inneboende eller andrahandshyresgästen har c/o-adress registrerat i sin folkbokföringsadress idag, kan de kontakta Skatteverket på telefon 0771 567 567 eller via mejl för att få bort c/o-namnet omgående.

Förtydligande information om hur begreppet c/o adressering ska användas finns på Post och Telestyrelsens webbsida: Post- och telestyrelsen