Prisdialogen förbättrar fjärrvärmemarknaden

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser.

Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning och att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. Förhoppningen är att detta också ska bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörerna.

Så fungerar Prisdialogen

De leverantörer som vill ansöka om medlemskap i Prisdialogen bokar in samrådsmöten med sina kunder för framtagande av en lokal prisändringsmodell. Fjärrvärmeleverantören ska då presentera sin prispolicy och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar. Kunderna får möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter. Protokoll från samrådsmötena skickas sedan tillsammans med prisändringsmodellen till Prisdialogens kansli. När prisändringsmodellen är godkänd ska leverantören återkomma senast den första november till kunden med pris för nästa år och en prognos för de två följande åren. Prisändringsmodellen uppdateras årligen genom en dialog mellan kunden och leverantören.

Läs mer om Prisdialogen