Läxhjälpen – stödet som gör skillnad

Riksbyggen går nu in på sitt tionde år som samarbetspartner till Läxhjälpen. Stödet gör skillnad, till exempel får 85 elever varje år hjälp att nå godkända slutbetyg i årskurs 9 och kvalificera sig för gymnasiet genom Riksbyggens bidrag.

Läxhjälpen höjer betyg

– Att klara kraven för gymnasiet kan vara den stora skillnaden för en elevs framtida utveckling, både som person och för möjligheten att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Det känns fantastiskt bra att Riksbyggen fortsätter att stödja Läxhjälpens viktiga arbete, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

Genom det strukturerade och resultatfokuserade Läxhjälpsprogrammet höjer elever sina betyg, med stärkt självförtroende och framtidstro. Eleverna ligger, innan de börjar i Läxhjälpsprogrammet, i riskzonen att inte nå gymnasiebehörighet och behöver både extra stöd med läxläsning och motivation till fortsatta studier och positiva vägval.

Under läsåret 21/22 var det cirka 18 000 som inte klarade grundskolan och därmed missade gymnasiebehörighet. Läxhjälpen arbetar för att fler elever med behov av extra stöd, i hela landet, ska nå godkända betyg och komma vidare till gymnasiet.

– Det är självklart för oss som kooperativt företag att bidra till en långsiktig samhällsutveckling och där är Läxhjälpens verksamhet en mycket konkret och mätbar insats, säger Johanna Frelin.

Långsiktighet skapar positiv förändring

Riksbyggen började stödja Läxhjälpen 2012 och är sedan 2016 huvudpartner. Nu fortsätter Riksbyggen att stödja Läxhjälpens framgångsrika arbete med att hjälpa ungdomar att nå sina drömmar.

– Långsiktighet, tydliga resultat och ett riktat arbete där det behövs som mest skapar positiv förändring. Att det går att skapa effekt för dagens unga och för elever som inte ges likvärdiga förutsättningar att klara skolan vittnar Riksbyggens långsiktiga samarbete med Läxhjälpen om. Nu fortsätter vi att utveckla samarbetet och det är riktigt glädjande för alla de som står i kö för att gå på Läxhjälpen. Tillsammans skapar vi verklig effekt i en fråga som berör oss alla. , säger Henrik Szabo, generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen.

Resultat från Läxhjälpens arbete i Göteborg

69 % av eleverna i årskurs 9 som deltog på Läxhjälpen är nu behöriga till nationellt program på gymnasiet, elever som vid start på Läxhjälpsprogrammet saknade behörighet. 59 % av övriga elever på skolorna nådde gymnasiebehörighet.

Resultat från Läxhjälpens arbete i Malmö

I Malmö finns stora utmaningar i många skolor. Behovet är ännu större att finnas kvar och arbeta med eleverna. I snitt hade Läxhjälpens elever 37 i snitt i förbättring av meritvärde. I jämförelse med övriga elever på skolan som fick 31 i snitt i förbättring av meritvärde.

Resultat från Läxhjälpens arbete i Stockholm

85 % av eleverna i årskurs 9 som deltog på Läxhjälpen är nu behöriga till nationellt program på gymnasiet, elever som vid start på Läxhjälpsprogrammet saknade behörighet. 74 % av övriga elever på skolan nådde gymnasiebehörighet.

Om Stiftelsen Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. I samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner tillhandahålls läxhjälpsprogrammet i 29 kommuner från Malmö i söder till Haparanda i norr, i 75 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Fler organisationer vi stödjer