Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Prisdialogen förbättrar fjärrvärmemarknaden

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser.

Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning och att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. Förhoppningen är att detta också ska bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörerna.

Så fungerar Prisdialogen

De leverantörer som vill ansöka om medlemskap i Prisdialogen bokar in samrådsmöten med sina kunder senast i början av september för framtagande av en lokal prisändringsmodell. Fjärrvärmeleverantören ska då presentera sin prispolicy och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar. Kunderna får möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter. Protokoll från samrådsmötena skickas sedan tillsammans med prisändringsmodellen till Prisdialogens kansli. När prisändringsmodellen är godkänd ska leverantören återkomma senast den första november till kunden med pris för nästa år och en prognos för de två följande åren. Prisändringsmodellen uppdateras årligen genom en dialog mellan kunden och leverantören.

 

För en mer hållbar framtid

Positive Footprint Housing® är Sveriges innovativa bostads- och stadsutvecklingsprojekt.

Positive Footprint Housing®

Sök stipendier

Riksbyggens jubileumsfond "Den goda staden" delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för en bättre bomiljö.

Läs mer och ansök om stipendium

Våra samarbetsprojekt

Vi stödjer internationell kooperation och deltar och driver dessutom många spännande forskningsprojekt som syftar till att skapa mer hållbara boendemiljöer.

Riksbyggens samarbetsprojekt

Sponsring och bistånd

Vi är engagerade i stiftelserna Läxhjälpen och Teskedsorden samt biståndsorganisationen We Effect.

We effect – hjälp till självhjälp

Vårt hållbarhetsarbete

Planeten ska med! Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar allt vi gör.

Riksbyggens hållbarhetslöften

För kommuner

Vi tänker längre än att bara bygga bostäder där människor vill bo – vi utvecklar stadsdelar där människor vill leva sina liv.

Vi söker ny mark att bygga på