Friends with benefits – Riksbyggens nya kampanj ska lyfta den kooperativa idén 2022-07-07, kl 07:45

Friends with benefits – Riksbyggens nya kampanj ska lyfta den kooperativa idén

Att dela på en borrmaskin, ett tält eller ett teleskop i stället för att äga själv ligger i tiden och bidrar till ökad hållbarhet. Samtidigt har den kooperativa idén utmaningar med att nå ut till yngre målgrupper. Riksbyggen vill med sina nya kampanj Friends with benefits, som bland annat sprids via TikTok, sätta ljuset på den kooperativa grundtanken och fördelarna med att äga tillsammans.

– Vi vill att fler ska förstå och upptäcka fördelarna med kooperation. Målet med Friends with benefits är att på ett roligt och lite annorlunda sätt beskriva vad som är kooperation. Vi passar också på att göra lanseringen via bland annat TikTok, som är en ny kanal för Riksbyggen, säger Annika Bagge, marknadschef på Riksbyggen.

Demokratiska och lönsamma företag
Totalt omsatte de 100 största kooperativa företagen och de största ömsesidiga företagen under förra året 494 miljarder kronor, motsvarande cirka tio procent av Sveriges BNP. Företagen har tillsammans närmare 100 000 anställda. Totalt i världen arbetar runt 280 miljoner människor i kooperativa företag. Sammanlagt finns det cirka tre miljoner kooperativ i världen.

– Den kooperativa och ömsesidiga företagsformen förenar affärsnytta med demokratiska värderingar och Riksbyggen är ett bra exempel på det, säger Britta Von Schoultz, kommunikationschef på Riksbyggen.

Målgrupp och utformning
Målgrupp för kampanjen är unga vuxna. En generation med ett stort intresse för ekonomisk-, social-och ekologisk hållbarhet, men som enligt undersökningar Riksbyggen gjort inte har en särskilt stark koppling till vare sig det kooperativa begreppet eller Riksbyggen som företag.

– Allt som kooperationen står för (co-sharing, co-lab, crowdfunding osv) är högintressant för det här segmentet - ändå uppfattas kooperationen i sig som lite mossig. Vi tycker att det är dags att rikta strålkastaren mot fördelarna och värdet ett kooperativ, stort som litet, kan ge. Och vi gör det på ett sätt och i kanaler som målgruppen kan relatera och ta till sig, berättar Isabel Lechte, strategisk marknadskommunikatör och ansvarig för kampanjen.

Kampanjen är framtagen i samarbete kommunikationsbyrån anr+1 och ett team internt hos Riksbyggen.

- Idag är det viktigare än någonsin att demokratiska företag och samhällen stärker sin konkurrenskraft. Riksbyggen har sedan starten 1940 verkat för att bygga ett hållbart samhälle på olika sätt. Vi är otroligt stolta över vårt samarbete och denna kampanj och hoppas att fler får upp ögonen för de kooperativa fördelarna och vad de kan tillföra livskvaliteten också på ett personligt plan säger Malin Millbourn, kundansvarig på anr+1.

Unga vuxna är också en målgrupp som har det omvittnat svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Riksbyggen driver en rad initiativ för att underlätta för förstagångsköpare att kunna skaffa sig ett eget boende.

I kvarteret Futura i Lindholmshamnen, Göteborg, gör Riksbyggen till exempel en stor satsning på bostäder med särskild inriktning på unga vuxna. Totalt handlar det om 197 nya lägenheter. Här uppförs bland annat för första gången en kooperativ hyresrättsförening för personer upp till 30 år. I den kooperativa hyresrättsföreningen Futura Clara kan personer som är under 30 år bo i en egen lägenhet eller tillsammans med andra i en kollektivlägenhet.

Succé för Hyrköp
Riksbyggen har utvecklat en modell för så kallade Hyrköps-lägenheter för personer upp till 35 år. Hyrköp innebär att man har möjlighet att hyra en lägenhet med option att köpa den inom fem år. Lägenheterna ägs av Riksbyggen fram till en eventuell försäljning.

Läs mer om Hyrköp

Riksbyggen har också tagit fram ett förslag om ett statligt Ungbolån för att unga vuxna enklare ska kunna komma in på bostadsmarknaden.

Läs mer om förslaget Ungbolån 

Arbetsgrupp

Riksbyggen:
Annika Bagge, marknadschef
Isabel Lechte, strategisk marknadskommunikatör

anr+1:

Malin Millbourn, kundansvarig
Anna Celay, strateg
Alice Abrahamsson, AD
Josefin Inge, copywriter
Andreas Lönn, creative director
André Melin, producent
Jacqueline Nyman, produktionsledare

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66
Hakan.andersson@riksbyggen.se

Bilder