Efterlängtat förslag har kommit - 5 Minuter med Johanna Ode 2021-03-24, kl 06:40

Efterlängtat förslag har kommit - 5 Minuter med Johanna Ode

Regeringen föreslår att ett nytt energieffektiviseringsstöd ska kunna ges till både hyres- och bostadsrätter samt kooperativ hyresrätter, enligt ett remissförslag som nyligen skickats ut. Johanna Ode, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, berättar mer om remissförslaget.

Johanna Ode sänder live veckovis på Riksbyggens Facebookkanal och pratar om de senaste händelserna inom bostadspolitiken och Riksbyggens arbete på området. Programmet ger en snabb inblick i aktuella frågor. Välkommen att titta!

Riksbyggen har tidigare föreslagit att ett statligt stöd för gröna åtgärder i bostadsrättsföreningar borde införas. Energiåtgärder är ett av de områden som Riksbyggen anser borde få statligt stöd och välkomnar regeringens förslag.

– Det är bra om ett stöd för energieffektivisering införs men det finns också behov av fler gröna åtgärder. Till exempel kan många byggnader även behöva klimatanpassas för att stå emot översvämningar och det finns också potential att nyttja bostadsgårdar för åtgärder som främjar biologisk mångfald och cirkulär ekonomi, säger Johanna Ode bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021. Remisstiden är satt till två månader.

– Vi kommer nu att analysera remissförslaget mer i detalj. För att ett stöd verkligen ska göra nytta måste det vara enkelt att använda och ger långsiktiga och stabila spelregler. Ett ombyggnadsprojekt i en bostadsrättsförening kan ta flera år från det att planeringen startar till att projektet är genomfört, säger Mårten Lilja, vice vd för Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Nästan en miljon lägenheter i Sverige är bostadsrätter. Villaägare kan exempelvis få solcellsstöd eller ROT-avdrag för gröna åtgärder. En undersökning som Riksbyggen gjort visar att 66 procent av bostadsrättsföreningarna skulle genomföra någon grön åtgärd om ett stöd införs.

Riksbyggens förslag till grönt stöd för bostadsrättsföreningar, i korthet:


– En subvention med 30 procent av arbetskostnaderna.

– Halverad fastighetsavgift de första fem åren.

– Statliga kreditgarantier för investeringslån.

– Stöd ska ges för åtgärder inom fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

Läs mer om förslaget för Grönt stöd

Se tidigare avsnitt av 5 Minuter med Johanna Ode

För mer information:

Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare, 072-465 66 92
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Bilder