Öppet fönster, avsnitt 10: Budgetspecial 2020-09-22, kl 09:20

Öppet fönster, avsnitt 10: Budgetspecial

Två tydliga satsningar på bostadsområdet finns med i budgetpropositionen för 2021: anslaget till upprustning och energieffektivisering av äldre hyresrätter samt utökningen av investeringsstödet för byggande av hyresrätter. Räcker det? I panelen ingår Emma Hult (MP), ordförande i civilutskottet och med ett särskilt fokus på bostäder, Johanna Cerwall, vd för Skandiabanken och Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Regeringen har precis lämnat över budgetpropositionen för 2021 med reformer som totalt uppgår till 105 miljarder kronor. Inriktningen är att ställa om från tillfällig krispolitik till investeringar för att få hjulen att snurra i ekonomin och skapa nya jobb. Riksbyggens magasin Öppet fönster ägnar vi denna gång åt budgetpropositionen.

Lyssna på avsnitt 10

Se tidigare avsnitt av Öppet fönster

Riksbyggen föreslår statliga byggnadskreditiv för att upprätthålla en hög byggtakt

Riksbyggens förslag om Ungbolån enligt CSN-liknande upplägg

För mer information:
Håkan Andersson, presschef på Riksbyggen, 072-239 00 66

Bilder