Riksbyggens Brf Viva nominerad till Kasper Salin-priset 2020-02-18, kl 07:15

Riksbyggens Brf Viva nominerad till Kasper Salin-priset

Riksbyggens Brf Viva i Göteborg har nominerats till Sveriges mest betydelsefulla arkitektpris, Kasper Salin-priset. Brf Viva består av 132 bostäder och har ritats av Malmström Edström Arkitekter. Hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv genomsyrar hela projektet.

– Vi känner oss väldigt glada och stolta över den uppskattning och det intresse från många som Brf Viva skapat. Nomineringen stärker oss i tron att vi gjort skillnad och visat att det finns flera olika hållbara sätt att bygga och bo i framtiden, säger Andreas Norrman, arkitekt på Malmström Edström Arkitekter.

– Det är fantastiskt roligt att Brf Viva har nominerats till Kasper Salin-priset. I Brf Viva har Riksbyggen tänkt hållbarhet ur alla perspektiv. Därför har vi till exempel valt en fasad av klimatförbättrad betong med 30 procent lägre klimatpåverkan och som är just väldigt hållbar och helt underhållsfri, äger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.

Kasper Salin-priset grundades 1962 utifrån en donation av Stockholms stadsarkitekt Kasper Salin (1856–1919). Det delas ut varje år till den bästa byggnaden. Urvalet sker av en jury som inte bara tittar på ett foto utan granskar husen på plats, eftersom arkitektur måste bedömas med alla sinnen.

– Tillsammans med landskapsarkitekterna från 02 Landskap tog vi oss an den stora utmaningen att omvandla den branta östersluttningen till en bostadsmiljö som vi ville göra till något extra. Vi ville ta med oss berget, grönskan och utsikten långt in i bostädernas vardagsrum, säger Andreas Norrman.

– En viktig del av utformningen är insatserna för att skapa sociala mötesplatser. Till exempel har lägenheterna gjorts en aning mindre för att ge mer plats till gemensamma utrymmen och entrébalkongerna gör att de boende träffas på ett naturligt sätt i vardagen, säger Mikael Ahlén.

Nomineringen:

"Med stor respekt för plats och boende har arkitekten skapat ett komplex med många bostäder och lokaler på en otillgänglig sluttning i ett befintligt bostadsområde. Forskning med fokus på hållbarhet är knuten till projektet, vilket gör det till en testbädd för bostadsutveckling. Höga lamellhus är placerade som skivor tvärs mot sluttningen och förbundna med lägre volymer längs slänten. Resultatet blir inre gårdsrum med stora kvaliteter. 

Byggnadernas placering innebär att platsens ljusförhållanden utnyttjas rikt. Den skapar även en serie utblickar både för boende och allmänhet, som fritt kan röra sig genom området. Stom- och fasadsystem utvärderades tidigt i projektet, bland annat utifrån då rådande miljöhänsyn, och stor omsorg har lagts på den taktila känslan i bearbetningen av de dominerade materialen betong och trä. Tydliga sekvenser av privata och mer offentliga zoner samt generösa gemensamma lokaler som vinterträdgård, cykelgarage och arbetsplatser, liksom de gårdar som binder samman byggnaderna till en sammanhållen helhet tillför platsen stora kvaliteter."

Riksbyggens Brf Viva utsågs under 2019 till Årets Miljöbyggnad samt till ”Årets bästa byggnad i Göteborg”.

Om Brf Viva
Namnet Viva betyder att leva och speglar det hållbara livet, som utvecklas i och runt bostadskvarteret. Projektet grundas i det arbete som görs inom ramarna för Riksbyggen Positive Footprint Housing, ett tvärvetenskapligt forskningsarbete med helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling som pågått i snart tio år.

Vunna insikter i forskningen får sin första praktiska tillämpning i bostadsrättsföreningen Viva med 132 lägenheter i Guldheden vid Chalmers och Johanneberg Science Park i Göteborg.

Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE - Research Institutes of Sweden.

För mer information:
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg, 031-704 68 63
Andreas Norrman, arkitekt på Malmström Edström Arkitekter, 031-701 81 37

Bilder