Avsiktsförklaring för Landvetter Södra etapp ett godkänd av Kommunstyrelsen i Härryda kommun 2019-09-26, kl 13:00

Avsiktsförklaring för Landvetter Södra etapp ett godkänd av Kommunstyrelsen i Härryda kommun

Bildandet av det konsortium, där Riksbyggen ingår, för utveckling av den nya, hållbara staden Landvetter Södra etapp ett tar nu nästa steg. Kommunstyrelsen i Härryda kommun godkände igår en avsiktsförklaring om samverkan mellan sex byggaktörer, Landvetter Södra Utveckling och Härryda kommun.

Avsiktsförklaringen signerades av parterna den 9 september.

Byggaktörerna som signerat avtalet tillsammans med Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling är de bolag som i hård konkurrens valdes ut våren 2019: GBJ Bygg, Riksbyggen ekonomisk förening, Serneke Projektstyrning AB, Skanska Sverige AB och Boklok Housing AB, Veidekke Eiendom och Wallenstam AB.

– Det är jätteroligt att avsiktsförklaringen nu är godkänd, det är ett viktigt steg på vägen mot byggandet av Landvetter Södra. Från Riksbyggens sida vill vi bidra med alla våra kunskaper inom bland annat hållbar stadsutveckling till teamet som nu ska bygga den nya staden, säger Anders Sandberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Väst.

- I och med avsiktsförklaringen får projektet ett kompetent team. Fokus de närmsta månaderna ligger på att ta fram ett samverkansavtal, sätta målbilden för etapp ett med bland annat volymstudie, avgränsning och ekonomi, säger Maria Ådahl vd Landvetter Södra Utveckling.

Startpunkten för samarbetet är den intresseanmälan som parterna skickade in i våras där de presenterade hur de vill gå till väga för att utveckla en ny, hållbar stad utifrån de politiskt antagna ledorden att staden ska vara innovativ, modern, internationell och mänsklig. Avsiktsförklaringen gäller den första etappen av helheten och arbetet med att bryta ner den övergripande visionen till en deletapp är nu igång.

- Att vi formellt nu närmar oss bildandet av ett konsortium för Landvetter Södra etapp ett är en milstolpe för Härryda kommuns största stadsutvecklingsprojekt. Det känns väldigt bra och vi ser fram emot effektiv och gedigen framdrift, säger Per Vorberg ordförande i Landvetter Södra Utvecklings styrelse.

- Det har varit en bred politisk enighet om att vi skulle samverka med externa byggaktörer för att skapa den nya staden Landvetter Södra, nu har vi även gemensamt godkänt avsiktsförklaringen för samarbetet. Det känns fantastiskt, säger Patrik Linde vice ordförande i Landvetter Södra Utvecklings styrelse.

För mer information:
Anders Sandberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Väst, 031-704 56 03
Michael Ekberg, regionchef på Riksbyggen Bostad Väst, 070-55 77 70 65.

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder