Läxhjälpen till Sundsvall med stöd av Riksbyggen 2019-09-12, kl 07:45

Läxhjälpen till Sundsvall med stöd av Riksbyggen

På Hagaskolan i Sundsvall finns från och med nu Läxhjälpen på plats och erbjuder 15 elevplatser för de som mest behöver stöd för att klara skolgången. Riksbyggen är en av Läxhjälpens huvudpartners och det är genom det stödet som verksamheten kan starta i Sundsvall.

– Tack vare Riksbyggen kan vi starta en läxhjälpsgrupp på Hagaskolan i Sundsvall. Riksbyggen möjliggör 15 elevplatser riktat till de elever som behöver det som mest. Tillsammans arbetar vi för att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid, säger Ebba Myrsten, regionchef.

Engagerade och avlönade högskolestudenter från Mittuniversitetet träffar eleverna två gånger i veckan på skolan efter skoltid. På tre timmar hinner läxhjälparna hjälpa eleverna med läxor men de är också förebilder och mentorer.


Stiftelsen Läxhjälpen höjer betyg och självkänsla bland elever som har svårt att komma in på gymnasiet. Under läsåret 17/18 var det 17 100 elever som inte klarade grundskolan vilket är en stor samhällsförlust och något som måste motverkas.

– I Riksbyggens roll som samhällsbyggare handlar det inte bara om att se till husen och bostäderna utan även till hur samhället i stort fungerar. Att skapa förutsättningar för att fler klarar skolan är en väldigt konkret åtgärd för ett bättre samhälle och en ökad social hållbarhet, säger Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Läxhjälpsprogrammet har en dokumenterad påverkan på elevernas resultat. Det senaste läsåret nådde 65 procent av Läxhjälpens elever gymnasiebehörighet, elever som i början av året riskerade att inte klara av grundskolan. 89 procent av eleverna får ökat självförtroende och 87 procent av eleverna får ökad lust att studera vidare.


Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från bland annat näringslivet ger gratis läxhjälp till elever som behöver det som mest.

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med verksamhet på cirka 400 orter runt om i landet. I Sundsvall är, förutom bostadsrättsföreningar även olika kommersiella fastighetsägare kunder, som till exempel Coop. Riksbyggen har cirka 35 anställda i Sundsvall med en bred kompetens inom hela förvaltningsområdet.

För mer information
Therese Berg, hållbarhetschef, 073-908 78 98

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder