Nu händer det i Skellefteå! 2019-06-20, kl 08:30

Nu händer det i Skellefteå!

Planerna för den nya batterifabriken Northvolt blir allt konkretare och Riksbyggen är en av de aktörer som ska vara med att förse Skellefteå med nya bostäder. Redan nu bygger Riksbyggen för fullt i Skellefteå och nyligen har lägenheterna i etapp tre vid Strömsör släppts.

– Det är fantastiskt spännande tider i Skellefteå just nu. Det är otroligt roligt att Riksbyggen på ett väldigt handfast sätt kan vara med och bidra till Skellefteås framtida tillväxt, säger Lars Lundgren, marknadsområdes för Riksbyggen Bostad i norra Sverige.

Riksbyggen är en av de fyra aktörer som redan 2017 aviserade att de tänker vara med och bidra till att sammanlagt 1 000 nya bostäder byggs i Skellefteå om batterifabriken blir verklighet. De övriga tre aktörerna som ställt sig bakom satsningen är Skebo, Heimstaden och Lindbäcks.

– Tillgången på bra bostäder är en förutsättning för att både samhälle och näringsliv ska fungera. Efterfrågan på hållbara bostäder med en långsiktig och trygg förvaltning är fortsatt stor fortsätter Lars Lundgren.

Bostadsrätterna i Brf Viktoriastrand 3 har nyligen släppts till intressenter i Riksbyggens Förturs-kö. Inom kort kommer lägenheterna att släppas till allmänheten och då är försäljningen i Viktoriastrand 3, som också är den sista etappen för Riksbyggen på Strömsörsområdet, öppen för alla.

Brf Viktoriastrand 3 kommer att bestå av 25 bostadsrätter i Strömsör i centrala Skellefteå. Husen kommer att bli fyra till sex våningar höga och alla lägenheter får minst en inglasad balkong. Inflyttning är planerad att ske under våren 2021.

För mer information:
Lars Lundgren, marknadsområdeschef på Riksbyggen, AO Bostad Norr, 076-83 73 507

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder