Kommande
Kommande

Kopparlunden – Verkstaden 20

Kopparlunden, där det klingar av metall från Västerås stolta industrihistoria ska utvecklas till en attraktiv stadsdel i centrala Västerås där det myllrar av liv. Här kommer vi på Riksbyggen ha stommen av vår bostadsproduktion i Västerås under många år. Det första spadtagen väntas tas år 2021-2022. Välkommen till din nya verklighet!

Bostadsfakta

Lägenheter 1000
Status Kommande
Press

Riksbyggen har Sveriges nöjdaste bostadsrättskunder 2020

Riksbyggen har nöjdast kunder i branschen vid inflyttning, enligt den årliga mätningen nöjd kundindex, NKI.

Läs om undersökningen här

Visningar

Just nu har vi inga planerade visningar. Kontakta mäklaren för mer information.

Trygghet när du köper ny bostadsrätt

Trygghetsfilosofin ger dig ekonomisk trygghet mot oförutsedda händelser som t ex arbetslöshet och sjukskrivning. Tillträdesdagen kan flyttas fram upp till tre månader om försäljningen av din nuvarande bostaden dröjer.

Vår trygghetsfilosofi

Nyproduktion i Västerås

I början av 2021 kommer detaljplanerna Norr, Mitt och Syd i Kopparlunden ut på granskning. Efter det ska de tas upp i byggnadsnämnden för antagande. Därefter vinner de laga kraft. Det väntas ske i maj-juni 2021, men kan bli senare om detaljplanerna överklagas efter antagandet.

Först efter att detaljplanerna vunnit laga kraft kan bygglov och projektering påbörjas. Det första spadtagen väntas tas år 2021-2022.

Vi på Riksbyggen ser fram emot att både bidra till ett mer hållbart Västerås och till stadens fortsatta tillväxt genom att tillföra nya bostäder såväl bostadsrätter, hyresrätter som vårdinrättningar. Inom vår fastighet Verkstaden 20 kommer vi även bevara och lyfta fram kulturarvet Linverket som kännetecknas av sitt karaktäristiska sågtak.

En ny levande stadsdel växer fram

Den kommande byggnationen på Kopparlunden kommer bli stommen i Riksbyggens bostadsproduktion i Västerås under många år. Kopparlunden är uppdelad i fyra detaljplaner, där vår fastighet Verkstaden 20 inryms i detaljplan Norr. Vi planerar att bygga cirka 950 nya bostäder, varav 750 bostadsrätter och 200 hyreslägenheter med olika karaktärer, lägen och inflyttningsdatum.

Vår vision är ett cykel- och promenadvänligt område fullt av liv och rörelse med myllrande mötesplatser och en tydlig hållbarhetsprofil. Vi kommer tillföra gröna ytor och plantera växtlighet som blommar hela säsongen och minimera mängden hårdgjord yta. Allt för att skapa grönskande kvarter med innergårdar och mötesplatser för att människor ska träffas och trivas. Här vill vi skapa boenden som passar alla, boenden för unga och gamla, små och stora familjer, singlar, sambos, särbos, mambos, varannan-veckas-föräldrar. Och här kommer det vara möjligt att välja mellan kvadratsmarta ettor till bekväma seniorlägenheter och generösa femmor för växande familjer. Det kommer även finnas kommersiella lokaler för uthyrning där caféer, restauranger och butiker kan flytta in och ge ännu mer liv och rörelse mellan husen.

Kommande etapper bostäder

Den första byggstarten beräknas ske under senare halvan av 2021 med första inflyttning någon gång under 2023. I hela Kopparlunden planeras det för ca 1700 nya bostäder som växer samman med de kulturellt viktiga byggnaderna i området. Culturen och Valsverket kommer finnas kvar tillsammans med Muren och vägleda arkitekturen för framtidens bostadsområde. Inom planprogrammet ryms också 4 förskolor med 15 avdelningar, livsmedelsbutik och förbättrad koppling till stadskärnan med en ny gång- och cykelbro över E18 och en tunnel till Ängsgärdet. Närheten till både resecentrum och stadskärnan samt en väl utbyggd kollektivtrafik underlättar även för hållbara resvanor. I närområdet finns redan idag ett populärt bageri med café, flera restauranger där du kan njuta av god mat och andra bekvämligheter såsom gym, bio och skola.

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad av våra kommande projekt I Kopparlunden? Anmäl ditt intresse redan idag för fortlöpande information.

Få förtur till Riksbyggens bostäder

Öka din möjlighet att välja just den bostad som du vill ha — inbjudan till säljstart innan de erbjuds till allmänheten. Vid säljstarten får de intressenter som är medlemmar i Riksbyggen Förtur välja lägenheter först. Valen hanteras sedan utefter antal förturspoäng. Ju tidigare du registrerar dig till Riksbyggen Förtur desto fler poäng hinner du samla inför säljstarten. Läs mer om Riksbyggen Förtur

Utvecklingen av Kopparlunden i Västerås

Kopparlunden är ett större verksamhetsområde med en mer än hundraårig historia och ligger mellan E18 och Ringvägen i centrala Västerås och omfattar totalt 260 000 kvadratmeter. På initiativ av Västerås stad omvandlas området till blandstad med en tät och blandad stadsbebyggelse, där befintliga byggnader och dess övergripande stråk och platser ska utgöra basen som fyller stadsdelen med ett livskraftigt och blandat innehåll. Den historiska industrimiljön är grunden för områdets identitet och det är en kvalitet som tas tillvara på nu när området utvecklas. Befintliga byggnader anpassas till nya funktioner och ny bebyggelse läggs till utan att områdets identitet och karaktär förloras. Området planeras med ett antal stadskvarter där husen byggs i sex och sju våningar mot norr och fyra till fem våningar mot de smalare gatorna och gemensamma parkrummen inne i storkvarteren. Levande bottenvåningar med butiker vänds mot huvudgatan i söder och den nya nord-sydliga gågatan, medan övriga kvarter får sin stadsmässighet genom välgestaltade entréer mot gata och hus i gatuliv runt en privat gård.

Läs gärna mer om Kopparlundens detaljplan här

Riksbyggen Förtur

Öka din möjlighet att välja just den bostad som du vill ha — inbjudan till säljstart innan de erbjuds till allmänheten.

Läs mer om Riksbyggen Förtur

Riksbyggen Förtur

Öka din möjlighet att välja just den bostad som du vill ha — inbjudan till säljstart innan de erbjuds till allmänheten.

Läs mer om Riksbyggen Förtur

placeholder

 • Planering pågår

   
 • Säljstart

   
 • Byggstart

   
 • Upplåtelse

   
 • Inflyttningsklart

   

Centralt i Västerås

Vår tomt på Verkstaden 20 i detaljplan Norr har närhet till såväl citykärnan och Västerås resecentrum. Området avgränsas av E18, järnvägen, Pilgatan, Östra Ringvägen och Kopparbergsvägen. Området gränsar i nordväst till Karlsdal, i nordost till Emaus, i sydost till Ängsgärdet, i söder till Kungsängen och i väst till Östermalm.

Anmäl intresse till Kopparlunden – Verkstaden 20

Du behöver enbart göra en intresseanmälan per bostadsprojekt även om du är intresserad av flera lägenheter. Du kommer få löpande information och möjlighet att lämna ditt intresse för specifika lägenheter i ett senare skede. På mittriksbyggen.se hittar du information om vilka bostadsprojekt du anmält dig till.

Information om bostadsköp

Att köpa en nyproducerad bostadsrätt

Intresserad av att köpa ny bostadsrätt? Här går vi steg för steg igenom hur ett bostadsköp går till.

Så här går köpet till