Begäran om registerutdrag

Fyll i formuläret för att få en blankett för begäran om registerutdrag skickad till dig. Blanketten skickas med rekommenderat brev till din folkbokföringsadress. Det gör vi för att säkerställa din identitet.

Om du bor eller bott i ett hus som Riksbyggen förvaltar, men inte äger, kan Riksbyggen ha uppgifter om dig på uppdrag av din bostadsrättsförening, alternativt hyresvärd. Vi innehar i sådana fall personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträde. Vill du ha information om hur sådana uppgifter behandlas kontaktar du din bostadsrättsförening alternativt hyresvärd. 

De personuppgifter du lämnar nedan kommer Riksbyggen ekonomisk förening att behandla för att hantera din begäran om registerutdrag. Behandlingen sker med stöd av den lagliga grunden rättslig förpliktelse. Du kan läsa mer om hur Riksbyggen behandlar personuppgifter och dina rättigheter som registrerad i vår integritetspolicy.

Uppgifter om dig som registrerad:

Ange förnamn:
Ange efternamn:
Ange personnummer/samordningsnummer:

Med vänlig hälsning
Riksbyggen ekonomisk förening